Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң хуусаадан эрте соңгулдаларынының хүннеринде, Тываның үнүүшкүннүг соңгулда комиссиялары чедери берге 700 ажыг черлерге чедер

РФ-тиң Президентизиниң хуусаадан эрте соңгулдаларынының хүннеринде, Тываның үнүүшкүннүг соңгулда комиссиялары чедери берге 700 ажыг черлерге чедер 01.03.2024

Тываның эң ыраккы болгаш чедери берге черлеринде чурттакчылар – малчыннар, ивижилер, аңчылар болгаш балыкчылар, алдын тывыкчылары Россияның Президент соңгулдаларында кымны мурнай боттарының үнүн бээр. Республиканың соңгулда комиссиязы биле эрге-чагыргазы кижи бүрүзүнүң конститусчу эргелерин магадылаары-биле, февральдың 25-тен эгелеп хуусаадан эрте бадылаашкынны тускай организастаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, соңгукчуларга чедип ажылдаар кылдыр үнүүшкүннүг комиссияларны чогуур чүүлдер-биле хандырган. Бир черлерже вертолетту, чамдык черлерге тура дүшпес автомобильдерни ажыглаар. Тайга-даксыл черге эң идепкейлиг транспорт - харга чоруур техника азы тыва аът.

Комиссия кежигүннери кол черлерден аңгыда, ыракта 750 хире аал коданнарга, турлагларга чедер. Оларның эң хөйү – бүдүн Тывада каш-каш километрлерде тарай чыдар малчын кыштаглар. Амгы үеде малчыннарның даглар эдээнде кыштап чыдары, комиссия кежигүннериниң ажылын элээн чиигедир.

Үнүүшкүннүг комиссияларның ажылын чиигедир дээш, чедери берге черлерге ажылдаарының графигин тургускан. Бай-Тайга, Өвүр, Эрзин база Бии-Хем кожууннарның чедери берге суурларында бадылаашкын эгелээн. Көжүп чоруур соңгулда комиссиялары республиканың арткан кожууннарында чүс-чүс турлагларынче үнүүшкүннерни марттың 14-ке чедир доозар. Республиканың 11 муң ажыг чурттакчызы хуусаадан эрте соңгулдаларга бадылаар ужурлуг.


Возврат к списку