Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада улуг хүрээ ажыдыышкынының белеткел ажылдары эгелээн

Тывада улуг хүрээ ажыдыышкынының белеткел ажылдары эгелээн 12.12.2022 2023 чылдың февральда, чөөн чүктүң ай санаашкыны-биле Чаа чыл – Шагааны байырлап турда, Кызылда «Тубтен Шедруб Линг» чаа сарыг шажын хүрээзин ажыдар. Төөгүлүг ол хүнге республика база буддийжи регионнар шыңгыы белеткенип турар. Москва, Хакасия, Бурятия, Калмыкия, Даг Алтай дээш, Россияның өске-даа регионнарындан, даштыкы чурттардан 200 хире аалчы келир, муң-муң чүдүкчүлер байырлалга киржир. Февральда хүрээ ажыдыышкынының бирги кезээ болурун организаторлар дыңнаткан. А чайын кол хүрээлерден, Индиядан билдингир шажын башкыларының киржилгези-биле тускай ужур-ёзулалдарны эрттирип, езулалдың ийиги кезээн эрттирери планнаттынган.
К.С. Шойгу аттыг культура фондузунуң саң-хөө деткиишкини-биле Тываның найысылалында кайгамчык улуг хүрээ туттунуп турарын сагындыраал. Республика Чазаанга хүрээ ажыдыышкынын белеткээр болгаш эрттирер оргкомитетниң хуралынга фондунуң төлээлери Ирина Шойгу биле Светлана Намчак киришкен.
Оргкомитеттиң удуртукчузу Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бөгүнде хүрээниң кол тудуг ажылдары дооступ, ону шимээр “элээн хынамчалыг” ажыл чоруп турарын бодунуң блогунда бижээн. «Калмыкияның, Бурятияның дээш, республика чурттуң өске-даа улуг хүрээлериниң арга-дуржулгазын шиңгээдип көрген. XIV Далай-Ламаның бистиң хүрээге дамчытканы эртинелери, ооң иштинде Будданың ыдыктыг артынчызы чүдүкчүлерге өртээ чок үнелелдер болур. 1992 чылда XIV Далай-Лама Тывага кээп чорааш, хүрээ турар черни айызаанын сагындыраал» - деп, губернатор бижээн.
Чүдүкчүлерниң үрде манааны бо байырлалдың бүдүүзүнде, Чырыткылыг башкының сөңнээни ыдык шажын эдилелдерин бүгү-ле ужурларны сагып, Тывага уткуп алыр. Ол бүгүнү төөгүге көргүзүп арттырар дээш, Кызылга ужуражылгаларны, шажын башкыларының шажынчы эртинелерин дамчыдып, улаштыр чүнү канчаарын тырттырар. Лама башкыларның хөйге-чарга билдинмейн, кадр артынга артып каар канчаар-даа аажок улуг ажылы - хүрээже Будданың тураскаалдарын киирип, ону иштеп долдурар ажылдарны тырттар – деп, фондунуң төлээлери демдеглээн.
Республиканың Национал музейиниң фондузунда 3000 ажыг шажынчы экспозицияны, ооң иштинде тибет база эрги моол дылдарда хөй санныг шажын номнарын, 1970 чылдарда Кунгуртуг суурнуң чоогунга тывылган Будданың сөстери кирген тибет бижимелдерниң кайгамчык чыындызын хүрээниң бирги каъдынга дериир.
Төөгүлүг болуушкуннуң херечилери апаар кижилерни хөйү-биле хаара тудар дээш, хүрээ ажыдыышкынының байырлыг ёзулалын дорт дамчыдылгага дамчыдар.

Возврат к списку