Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаарының немелде хүннери эгелээн

Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын  дужаарының немелде хүннери эгелээн 14.06.2024

Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдалары дужаарының кол үези төнген. 2000 ажыг доозукчулар 2024 чылдың май 23-тен июнь 11-ге чедир чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужааган. «Химия», «литература», «география», «орус дыл» база «математика» эртемнеринде шылгалдаларның түңнелдери билдине берген. Доозукчулар боттарының демдектерин checkege.rustest.ru сайтыдан азы Күрүне ачы-дузаларында хууда кабинединден көрүп болур.

Июньнуң 13-тен июнь 21-ге чедир чаңгыс аай күрүне шылгалдалары дужаарының немелде хүннери уламчылаар. Эрткен чылдарның доозукчулары, база шылгалдаларның кол хүннеринде билдингир чылдагаан-биле ЧКШ дужаап шыдаваан азы ийи албан дужаар эртемнерге (орус дыл биле математикага) багай демдек алган бо өөредилге чылының доозукчулары немелде хүннерде шылгалданы дужаарын сагындыраал.

Дээди өөредилге черинче киреринге шилип алган бир эртеминге ЧКШ катап дужаагаш, ооң түңнелин ажыглаар дугайында РФ-тиң президентизи Владимир Путинниң Федералдыг хуралга Айыткалында даалгазы - 2024 чылда күрүнениң түңнел аттестациязын эрттиреринде кол өскерлиишкин болган. Доозукчулар дужааган кайы-даа эртеминде алган демдээнден хамаарылга чокка, ону катап дужаап болур эргелиг.

Школачылар дээди өөредилге черинче дужаап кирерде шилип алган эртемнериниң бирээзинге күзээн баллын чедип алыр арганы берген. Тываның Өөредилге яамызы катап дужаар дээн шиитпирин эки деңзигүүрлеп алырын сагындырып, шылгалданың бирги түңнелин күш чок болдуруп, ийи дугаар демдээн санаарын тайылбырлаан.
Бо чылдың доозукчуларынга катап дужаар хүннер кылдыр июльдуң 4 биле 5-ти доктааткан, билдириишкиннерни июньнуң 26-дан хүлээп эгелээр болганда, абитуриентилерде боданыр үе ам-даа бар.


Возврат к списку