Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры-биле ам база дериг-херекселдер келген

Тывада кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры-биле ам база дериг-херекселдер келген 26.05.2022 Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң консультативтиг-диагностика поликлиниказында, Чөөн-Хемчиктиң база Улуг-Хемниң кожууннар аразының эмнелге төптеринде, Кызыл, Өвүр, Тес-Хем, Чеди-Хөл кожууннарның төп эмнелгелеринде чымчак эндоскоп чуур MT- 5000L деп дериг-херекселдер келген. 

Кожууннар аразының үш эмнелге төвү чаш база чаа төрүттүнген өпеяларның өкпезинге кылымал тыныышкын аппарады – Millennium-ни алган. Эмнелге дериг-херекселдерин “Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры” программаның акша-хөреңгизи-биле саткан. Кожууннар аразының эмнелге төптерин чаа дериг-херексел-биле четчелээни республиканың чурттакчыларынга шынарлыг эмчи дузазын чедиреринге дузалыг, деп Тываның Кадык камгалалы демдеглээн.
MT-5000L дериг-херексел дезинфекциялаар сугга эндоскопту суп алгаш, бүрүнү-биле арыглап-аштаар.

Кызыл кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы Ян Ким, ооң мурнунда ындыг херексел турбаанын, эндоскоптарны хол-биле чуп турганын дыңнаткан. «Универсалдыг чаа чугдунар машинаны эндоскоптарны боттуг болгаш шынарлыг ажыглаарынга херек» - деп, доктор демдеглээн.
Эндоскоптарны экидир аштап-чуп алырга, аар өртектиг дериг-херекселдиң ажыглалы узаар, аарыг кижилерни камнаар.

А чаш база чаа төрүттүнген өпеяларның өкпезинге кылымал тыныышкын кылыр Millennium аппаратты өкпени хол-биле база албадып тургаш тындырарынга, ол ышкаш 0,35 - 50 кил чедир деңзилиг бичии чаштарга реанимация база интенсивтиг терапия хемчеглерин кылырынга ажыглаар. Тускай көргүзүкчү эң-не бичии өпеяларның безин боттары тынарынга аппаратты өйлептер шынарлыг.

Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының төвүнде реанимация төвү аарыг улуг кижилерге ИВЛ аппарадын алган. Бо аппарат аңгы-аңгы аарыг кижилерниң өкпезин үр үеде тындырарынга ажыктыг.

Возврат к списку