Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Экономика яамызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук объектилерин деткиир конкурсту чарлаан

Тываның Экономика яамызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук объектилерин деткиир конкурсту чарлаан 10.08.2021 Тыва Республиканың Экономика яамызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң бараан бүдүрүлгезин, ажылдарын болгаш ачы-дуза чедирилгезин ажыдып база (азы) эде чаартыр сорулгалыг дериг-херекселдер садар чарыгдалдарның чамдыызынга (50%) субсидия кылдыр күрүне саң-хөө деткимчезин бээри-биле, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилеринден конкурс шилилдезинче чагыгларны 2021 чылдың август 9-тан сентябрь 9-ка чедир хүлээп алырын чарлап тур.
Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң ооң мурнунда садып алганы азы садып алыр деп планнааны, турисчи адырда дериг-херекселдери, мототранспорт аймаа, көдээ ажыл-агый техниказы, станоктар, приборлар, аппараттар, агрегаттар, дериглеринге хамаарыштыр субсидияларны бээр.
Дараазында документилерни бөлүктеп хаптааш, конкурс шилилдезинче киирер:
- Билдириишкин киирикчизиниң ады база эрткен чылда ажылчыннарының ортумак саны база бо чылда көвүдедир деп планнааны-биле санаан субсидияның хемчээлин айыткан чагыг;
- биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилеринге ажыглап турар үндүрүг онаалдазының чуруму-биле көрдүнгени езугаар, үндүрүглерни төлээниниң дугайында медээни көөрүнге чөпшээрелди берген дугайында билдириишкини;
- бир эвес билдииришкин киирикчизи юридиктиг чер болза, мону бадыткаар:
юридиктиг черлерниң чаңгыс аай реестринде күрүне бүрүткелиниң дугайында херечилелдиң хоолгазы,
үндүрүг учедунда юридиктиг черни тургускан дугайында херечилелдиң хоолгазы,
юридиктиг черни тургускан дугайында шиитпирниң хоолгазы,
юридиктиг черниң уставының хоолгазы,
юридиктиг черниң адындан ажылдап болур эргелиг кижини томайлаан дугайында документиниң, ол кижиниң бодун шынзыткан документизиниң хоолгалары;
- бир эвес билдириишкин ээзи хуу сайгарлыкчы азы тараачын (арат) ажыл-агыйының баштыңы болза, мону бадыткадыр:
билдириишкин ээзин бадыткаан документиниң хоолгазы,
билдиришкин киирикчизин үндүрүг учедунда тургускан дугайында херечилелдиң хоолгазы,
билдириишкин киирикчизин хуу сайгарлыкчыларның чаңгыс аай күрүне реестринде бүрүткээн дугайында херечилелдиң хоолгазы;
- биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектизиниң база хуу сайгарлыкчының төлээзиниң азы юридиктиг черниң шииттирбээниниң дугайында бижик;
- билдиришкин киирикчизиниң бодунуң акша-хөреңгизи-биле кады акшаландырыышкынны бадыткаан документилер (кол чүүлдерни садарының керээлери, төлевирлер саазыннары);
- хуу сайгарлыкчының агар санының реквизиттери.
Конкурс шилилдезинге киржир дизе, шилилдениң негелделерин болгаш чурумун айыткан, кандыг документилер немей херегин бижээн дүрүмнү ТР-ниң Экономика яамызының сайтызында бо ссылкадан көрүп болур: http://www.mert.tuva.ru/directions/entrepreneurship/n..
Комиссия үстүнде айыттынган конкурстарга киржир билдириишкиннерни сайгарып көөр.
Кызыл хоорай, Эки турачылар кудумчузу, б. 18, 2-ги каът деп адресте: "Тыва Республиканың Бизнес-инкубатору" КАА, Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу, “Тыва Республиканың девискээринде күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузалар чедирилгезиниң хөй ажыл-чорудулгалыг төвү" КАА ажыл хүннеринде, эртенгиниң 9.00 шактан 18.00 шакка чедир субсидия бээринче билдириишкиннерни хүлээп турар.
Ажыл хүннеринде, 9.00 шактан 18.00 шакка чедир, 8-800-350-6201 азы 2-17-67, 3-60-18 дугаарлыг - изиг шугум телефонарындан айтырыгларга харыыларны ап болур.

Возврат к списку