Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга, шылгараңгай кижилерге күрүне шаңналдарын Россия хүнүнде тывыскан

Тываның Чазаанга,  шылгараңгай кижилерге күрүне шаңналдарын Россия хүнүнде тывыскан 14.06.2021
Тываның Чазаанга республика баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг база Дээди Хуралдың даргазы Кан-оол Даваа Россия хүнү-биле төрээн чериниң база чурттуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киириштирген республиканың чурттакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан. 
Тываның баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Россия хүнү-биле чыылганнарга байырны чедирген: 
- Хүндүлүг байырлыг езулалдың киржикчилери, билдингир чылдагааннар-биле ук хемчегни соңгаарлаткан турган бис. Ындыг болзажок, бистиң ужуражылгавыстың кол чылдагааны - чуртувустуң кол күрүне байырлалы Россия хүнү бооп арткан. Өгбелеривистиң каш-каш салгалдары күш-ажылы-биле күчү-күштүг чуртувусту тургускан. Оларның Ада-чуртка бердингенин, күш-ажылга кызымаан хүндүлеп, аңаа чоргаарланып, ада-иелерниң ажыл-ижин уламчылаар дээш, чоок кижилеринге төлептиг чуртталгазын хандырар, төрээн суурунуң, хоорайының болгаш республиказының байлакшылын болгаш алдар адын ам-даа делгередир дээш чүткүдүп чоруур бис. Бо чугула шимчээшкинде бир кижи кезээде бажында чоруур болгаш өскелерге үлгер-чижекти бээр. Бөгүн 17 чаңгыс чер-чурттугларывыс аңгы-аңгы деңнелдиң болгаш үнелелдиң күрүне шаңналдарын алыр. Оларның хөй кезии - федералдыг деңнелдиг шаңналдар. Чурттуң хөгжүлдезинге бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың канчаар-даа аажок улуг үлүг-хуузунуң үре-түңнели ында. Кадык камгалалында чедиишкиннери дээш федералдыг шаңналдарга алды кижи төлептиг болган. Эмчилеривистиң чымыштыг, карак кызыл күш-ажылының ачызында республикада эпидемиологтуг байдалды чавырылдырып шыдаан бис.
 Россия Федерациязының Президентизиниң Хүндүлел бижиктерин дараазында кижилерге тывыскан: 
Окпан-оол Салбакай Донгаковна – республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң агаардан дамчыыр халдывырлар салбырының аарыг кижилер хүлээп алыр чериниң санитарказы; 
Салчак Байлакма Харлыг-ооловна – Мөңгүн-Тайга төп кожуун эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар салбырының эмчи сестразы.
«Россия Федерациязының кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» атты тыпсыр:
Докпер-оол Саяна Донгаковна – республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң кол эмчи сестразы. 
Монгуш Надежда Монгушевна – А.Т. Балган аттыг Улуг-Хемниң кожууннар аразының эмчи төвүнүң терапевт эмчизи; 
Чаянмаа Альбина Адисовна – туберкулезка удур уруглар диспансериниң фтизиатр эмчизи.
«Ада-чурт мурнунга ачы-хавыяазы» орденниң II чергениң медалы-биле шаңнааны болза:
Балакина Галина Федоровна – Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институттуң кол эртем ажылдакчызы, экономиктиг эртемнер доктору; 
Саранина Надежда Алексеевна – «Россияның теле- база радиодамчыдылгалга четкизи» федералдыг күрүнениң каттышкан бүдүрүлгезиниң «Тыва Республиканың радиотеле-дамчыдылга төвү» филиалының директору. 
оттарының талантызы база чогаадылгазы-биле республикада сурагжаан өг-бүле Начын биле Шончалай Чоодуга “Ада-иениң алдары” орден медалын тывыскан. Начын Александрович биле Шончалай Оюн-ооловна беш ажы-төлдүг, тыва чоннуң ужур-чаңчылдарынга база культуразынга уругларын өөредип, кижизидип чоруур төлептиг ада-ие. Улуглары ада-иезиниң изин салгаан. Улуг кызы Чооду Севил – А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизиниң 1 курсчузу, оолдары Мөгепей биле Шалбачы – Р.Д. Кенденбиль аттыг республиканың хөгжүм-уран чүүл школа-интернадының өөреникчилери. 
«Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) үшкү чыыжының депутады Ондар Онер Хулеровичиге тывыскан.
«Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттарны тывысканы болза:
Великая Галина Владимировна – Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг Национал библиотеказының фонд четчелээр болгаш документилер аайлаар килдизиниң кол библиогравы; 
Сагды Алдын-оол Кужугетович – Барыын-Хемчик кожууннуң муниципалдыг хөгжүм-шии театрының шии артизи.
 «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» атты кадыы кызыгаарлыг уругларның 10 дугаар ниити билиг школазының башкызы Ондар Алефтина Байдосовнага тывыскан. 
«Тыва Республиканың эртемниң алдарлыг ажылдакчызы» атты философия эртемнерниң доктору, Тыва Республиканың Чазааның чанында гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң культурология болгаш шажын килдизиниң кол эртем ажылдакчызы Ламажаа Чимиза Кудер-ооловнага тывыскан. 
«Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи» атты Таңды кожуунда Межегейниң М.М. Мунзук аттыг уругларның уран чүүл школазының хөөмей башкызы Мунзук Радик Семеновичиге тывыскан. 
«Буян-Бадыргы» орденниң III чергези-биле иштики албанның халажылгада полковниги, Тыва Республиканың ИХЯ иштики херектер болгаш иштики шериглер органнарының хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Ондар Марат-оол Идамовичини шаңнаан. 
Байырлыг хемчегниң төнчүзүнде, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг "ПАЗ" автобустарның дүлгүүрлерин "Он-Кум" мода болгаш костюм театрының чогаадыкчы коллективинге (Шагаан-Арыг) база Алексей Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизиниң башкылар болгаш сургуулдарынга тывыскан.

Возврат к списку