Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга бюджеттен деткимчени көргүзер

16.06.2015

Социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга республика бюджединден субсидияны бээриниң дугайында дүрүмнү Тываның Чазаа бадылаан. Коммерцияга хамаарышпас организацияларның төлевилелдерин шилиир талазы-биле конкурс комиссиязының шиитпиринге даянгаш, субсидияны бээриниң чурумун, байдалын, критерийлерин ол документ тодарадып турар.

Федералдыг хоойлужудулга езугаар бүрүткеттинген, Тываның девискээринде социал угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг КХО конкурс шилилгезинге киржип болур. Хууда кижилер, коммерциялыг организациялар, күрүне корпорациялары болгаш компаниялар, политиктиг партиялар, шажын организациялары, профэвилелдер, күрүне болгаш муниципалдыг албан черлери, юридиктиг эвес хөй-ниити каттыжыышкыннары, конкурс комиссиязының төлээлери кирип турар коммерцияга хамаарышпас организациялар, тускайжыттынган организациялар субсидия алыкчыларының даңзызынче кирбес.

«Бо дээрге социал угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг КХО-ларны республиканың эрге-чагыргаларының деткиириниң бирги арга-дуржулгазы-дыр» - деп күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оол дыңнаткан.

2015 чылдың республика бюджединде ол сорулгага 1,6 млн. рубль көрдүнген. Конкурстуң негелдези-биле тодараттынган организацияга бээр акша-хөреңгиниң хемчээли ниити көрдүнген акшаландырыышкынның 15 хуузундан ашпас ужурлуг.

Социал өскүс чоруктуң профилактиказы, ие-чаштарны деткиири, назылап кырааннарның амыдырал-чуртталгазының байдалын экижидери, инвалидтерниң болгаш оларның өг-бүлезиниң социал адаптациязы, немелде өөредилгени хөгжүдери, эртем-техниктиг болгаш уран чогаадылга, массалыг спорт, чурт-шинчилел болгаш бойдус камгалалының талазы-биле ажыл-чорудулгалыг коммерцияга хамаарышпас организацияларга субсидияны бээри көрдүнген.

Оон аңгыда өөредилге, чырыдыышкын, эртем, культура, уран чүүл, кадык камгалал адырында, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаар, хамаатыларның сагыш-сеткил байдалын экижидер, патриотчу кижизидилге, эмчи болгаш социал реабилитация, наркотиктерге алысканнарны уштур дээш ажылдап турарларга деткимчени көргүзер.

Конкурстуң түңнели-биле КХО-нуң рейтинтизин тургузар. Тиилекчи болганнар төлевилелин боттандырарынга саң-хөө деткимчезин алыр. Арткан саң-хөөнү чедиштир үлээр. ТР-ниң Күш-ажыл яамызының дыңнатканы-биле алырга, конкурсту бо чоокку үеде чарлаар. Бо хүнде Тывада бар 143 КХО-ларны конкурска шупту киржир кылдыр чалаан.

Конкурс комиссиязын республиканың вице-премьери А.М. Монгал удуртур, ынаар яамының специалистери, Тывада уругнуң эргелерин камгалаар бүрүн эргелиг төлээ, МИЧ-тиң, бизнестиң, Хөй-ниити палатазының, муниципалдыг тургузугларның төлээлери кирген.


Возврат к списку