Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада онза камгалалдыг бойдус девискээрлеринче төлевирни доктааткан

Тывада онза камгалалдыг бойдус девискээрлеринче  төлевирни доктааткан 29.09.2022 Тываның Чазаа онза камгалалдыг категорияга хамааржыр бойдус девискээрлеринче төлевирлиг кирер кылыр шиитпирни үндүрген. Сентябрь 27-де чогуур доктаалды бадылаан. «Тайга», «Шуй», “Үш-Белдир» база «Шанчы» дөрт кластер участоктарындан тургустунган регион деңнелдиг “Тыва” бойдус парыгынче кирери өртектиг болур.
Документини ажылдап кылган ТР-ниң Арга-арыг ажыл-агыйы база бойдус ажыглалының яамызы онза камгалалдыг бойдус девискээрлерлери-биле кызыгаарлашкак суурларның чурттакчылары ынаар халас кирип болурун тайылбырлаан. Ол ышкаш онза камгалалдыг бойдус девискээрлериниң кызыгаарында чер участоктарының ээлерин база хөлезилекчилерин, девискээрни камгалап-карактаар база хөгжүдери-биле холбашкан объектилер тудуунда киржип турар кижилерни, бодунуң хүлээлгелерин күүседип турар албан-хаакчыларны, долгандыр хүрээлел камгалалының хөй-ниити инспекторларын, бойдус камгалалының акцияларын эрттирер дээн волонтерларны төлевирден хостаан. Арткан кижилер доктааткан төлевирни төлээр.
Чижээ, Тываның найысылалы Кызылдан ырак эвесте, Бии-Хем кожуунга хамааржыр “Тайга” участогунче кирерде амыдырап-чурттаарының федералдыг кудуку хемчээлиниң 0,66 хуузу хире – 85,9 рубль төлевирни доктааткан.
Найысылал чурттакчыларның дыштаныр хүннерде агаарлаар черлериниң бирээзи - «Тайганың» девискээринде хаак баазазы база бар. Специалистерниң санап турарындан алырга, дыштаныр хонуктарда хүнде 100-ден эвээш эвес кижи ында дыштанып турар, а чылда чартык миллион орулганы ап болур.
«Шуй», «Үш-Белдир» база «Шанчы» онза камгалалдыг бойдус девискээрлеринче кирер төлевирни оон аар – амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлиниң 3,3 хуузу, тодаргайлаарга 429,8 рубль кылдыр тургускан. Ол девискээрлер улуг суурлардан ыракта, чылда 150-200 хире кижи кирип турар.
Онза камгалалдыг бойдус девискээрлеринче киргени дээш чыгдынган төлевир акшазын ол черлерге бойдус камгалал база турисчи-рекреация инфраструктуразын тудар, ажаап-карактаарынче угландырарын документини ажылдап кылган яамы тайылбырлаан.
Чоокта республиканың чазаа бойдус тураскаалы болур Дус-Хөл хөлче база “Дүрген” күрүнениң бойдус заказнигинче кирерин бир кижиден 100 рубль деп доктаатканын сагындыраал.

Возврат к списку