Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның биче суурларында бажыңнар ажыл-агыйының чанынга эмнелге постуларын тургузар

Тываның биче суурларында бажыңнар ажыл-агыйының чанынга эмнелге постуларын тургузар 29.02.2016
 Бажыңнар ажыл-агыйының чанынга баштайгы эмчи дузазын чедирер пунктуларның чурттакчызы 100 кижи четпес суурларга тургузар. Ындыг постуларның бирээзин кадык камгалал сайыды Орлан Донгактың даалгазын езугаар Бии-Хем кожуунда Севи суурга тургузар. Бо чылдың дургузунда Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Таңды, Тере-Хөл болгаш Чеди-Хөл кожууннарның биче сумулары ындыг пунктуларлыг апаар. 
 Бажыңнар ажыл-агыйының чанынга ындыг пунктуларны эмчиниң дүрген дузазы келгиже чедирер кылдыр тургузуп турар дээрзин Кадык камгалал яамызы тайылбырлап турар. Ону фельдшер-акушер пунктулары-даа, эмчи эртемниг специалистер-даа чок черлерге ажыдар. Ындыг бажың ажыл-агыйын эмчи эртеми безин чок кижи ажыдып болур. Ынчалза-даа оларның өөредилге эртери эргежок чугула. Кижилер кемдээнде, өрттенгенде, хораннанганда болгаш өске-даа байдалдарга таварышканда кандыг дуза чедирерин оларга өөредир. Эргежок чугула эм-таң болгаш дериг-херекселдер-биле четчелээн сумкалар-биле оларны хандырар.
  Бирги эмчи дузазының постузун фельдшер-акушер пунтузу, төп кожуун эмнелгези, база дүрген эмчи дуза бригадазы база айыыл-халаптар медициназы-биле харылзажыр телефонну тургузар. Оон аңгыда бирги эмчи дузазын чедирериниң бүгү-ле херектиг чүүлдери-биле чепсеглээри көрдүнген. 
  РФ-тиң Кадык камгалалының 2012 чылда дужаалы езугаар, кадык камгалал системазын модернизастаары-биле, бичии суурларга медицина постуларын тургузуп турарын, сайыт тайылбырлаан. Тываның эрге-чагыргазы көдээ черлерге эмнелге албан черлерин шуут кызырарын болдурбазы-биле, ол кампанияны сөөлүнге чедир шөйүп келген. Ындыг болзажок, эвээш санныг чурттакчылыг черлерге ФАП-тарны арттырып алыры болдунмаан, а 100 кижиден эвээш чурттакчылыг Тываның 7 суурунга бирги эмчи дузазын чедирер арга чүгле ол.

Возврат к списку