Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан

Тывада мал оолдаашкыны уламчылавышаан 16.04.2019
Бо хүнге чедир шээр малдың 399229 баш чаш төлүн камгалап алган, азы төрүүр малдың 74 хуузу оолдапкан (неделяда – 67 444 баш чаш төл немешкен):  
· көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери – 32838 башты алган, азы 52%;  
· тараачын-фермер ажыл-агыйлары – 130917 баш, азы 59%; 
 · КБК –57419 баш, азы 62%; 
 · хууда дузалал ажыл-агыйлары – 178055 баш, азы 60%.  
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилери 25616 баш хураганны алган, азы төрүүр малдың 78% (неделяда – 3483 баш немешкен).  
Малдың чаш төлүн онча-менди кадагалап арттырар дээш мал эмчилериниң талазындан хайгааралды күштелдирген. 2019 чылдың апрель 19-га чедир өнчү хамаарылгазы чокка, ажыл-агыйларның 215461 баш чаш хураганнарын Е-Селен деп эм-биле тараан, планның 54 хуузу.

Возврат к списку