Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эмчи ажылдакчызының хүнүнде буянныг иштиң шылгараңгайларынга бедик шаңналдарны тывыскан

Эмчи ажылдакчызының хүнүнде буянныг иштиң шылгараңгайларынга бедик шаңналдарны тывыскан 16.06.2022 Бөгүн Улусчу Чогаадылга бажыңынга Эмчи ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегде кадык камгалал адырынга ачы-хавыяазы болгаш шылгараңгай ажылы дээш эмчилерни, эмчи сестраларын демдеглеп, күрүне шаңналдарын тывыскан.
Бистиң чуртувуста июньнуң үшкү улуг-хүнүнде эмчи ажылдакчыларның профессионал хүнүн демдеглеп эрттирери чаңчыл апарган. Сөөлгү ийи чылда нептереп тараан халдавырлыг хамчык үезинде бистиң эмчилеривис езулуг маадырлыг чоруун көргүзүп, өлүм-биле деңге тутчуп, аарыгны чавырылдырып, муң-муң кижилерниң амы-тынын камгалап алган. Кандыг-даа эрге, байдалдыг кижи аарыгның мурнунга дең апаары ынчан база катап бадыткаттынган. Эмчилерниң шын, туруштуг, чүткүлдүг хөделиишкиннерни кандыг-даа аарыгны базып каарынга чон бүзүрээр. Ынчангаш эмчи ажылдакчыларның ажыл-ижин демдеглээн байырлалдың хүннери календарьның арыннарында кайы хөй. А Эмчи ажылдакчызының хүнү – кадык камгалал адырында ажылдап чоруур бүгү-ле эмчи ажылдакчыларның ниити байырлалы болур. С. Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга буянныг иштиң шалыпчылары, мергежилиниң тергииннери чыглып, байыр чедириишкининиң чылыг сөстерин база катап дыңнап, ажылчы улуг хей-аътты алганнар.
Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Е. Хардикова, РФ-тиң Күрүне Думазының депутады А. Сарыглар, ТР-ниң Дээди Хуралының кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде комитединиң даргазы У. Монгуш, ТР-ниң кадык камгалал сайыды А. Югай, ТР-ниң Медицина палатазының баштаар чериниң даргазы Р. Кужугет республиканың эмчилеринге байырын чедирген. Байырымныг бо хүнде дыка хөй эмчилер улуг шаңналдарга төлептиг болган.
Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың июнь 2-де №337 чарлыы-биле, амы-тынга айыылдыг онза байдалдар үезинде коргуш сыныш чокка эмчи дузазын чедиргени дээш, “Пирогов орденин” республика эмнелгезиниң травматолог эмчизи Чадамба Эргил Доржуевичиге тывыскан.
“Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Кызыл хоорай поликлиниказының профилактика салбырының акушерказы Ондар Наталья Херлиг-ооловна, республиканың эмчи колледжизиниң башкызы Седип Вадим Кыргысовичи алган.
Ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктери-биле Кызыл хоорай поликлиниказының эмчи сестразы Лидия Арыны, Каа-Хем төп кожуун эмнелгезиниң биче эмчи сестразы Рада Данзыны, Эрзин төп кожуун эмнелгезиниң эмчи сестразы Уран Ижигинни, республиканың онкология диспансериниң эмчи сестразы Антонина Кундууну, халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң инфекционист эмчизи Чодураа Ооржакты, республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң салбыр эргелекчизи Аян Монгушту шаңнаан.
Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаанының юбилейлиг медалы-биле Уругларның реабилитация төвүнүң невролог эмчизи Галина Вербаны, ТР-ниң Шериг комиссариадының шериг-эмчи экспертиза төвүнүң офтальмолог эмчизи Ольга Думен-Баирни, Кызыл кожууннуң төп эмнелгезиниң эмчи сестразы, кадык камгалалының хоочуну Александра Хомушкуну шаңнаан.
Тыва Республиканың кадык камгалал сайыды А. Югай күрүне болгаш ведомство шаңналдарын тыпсып, тускай дериттинген автомобильдерниң дүлгүүрлерин кожуун эмнелгелериниң кол эмчилеринге тудускан.
Ак сеткилдиг болгаш сыныш чок күш-ажылы болгаш профессионал бедик арга-мергежили дээш, “Россия Федерациязының кадык камгалалының тергиини” хөрек демдээн диш эмчизи Георгий Монгуш (Өвүр кожуун), кезер эмчи Омак Ооржак (Кызыл хоорай), дүрген эмчи дузазының улуг эмчизи Зинаида Ондар (Кызыл хоорай) оларга тывыскан.
Кадык камгалал шугумунга хөй чылдарда ажылдаан Наталья Филкова, Яна Даваа, Светлана Ондар, Росина Соян олар Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижиктеринге төлептиг болганнар.
Чаа-Хөл, Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл, Таңды, Өвүр кожууннар эмнелгелери “Кадык камгалалы” национал төлевилел боттаныышкыны-биле чаа “Нива” автомобильдерни алыр аас-кежиктиг болганнар.

Возврат к списку