Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар

Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар 13.04.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваже ужуп чоруур мурнунда, совет болгаш российжи алдарлыг боксер Юрий Арбачаков-биле ужурашкан. 
 Олар Кызылдың аэропортунга амыр-мендизин солушканнар. Арбачаков Тывада «Мөңгүлек» спортчу клубтуң ажыдыышкында келген. Алдарлыг спортчу республиканың Кызыл хоорайга база Тес-Хем кожуунга мастер-класстарны эрттирер планныг. 
 «Кажан Тывада спорттуң мындыг сылдыстары кээп турар дээрге, бистиң спортчуларывыска тергиин үлегер-дир. Келгениңер дээш, четтирдим. Бокска сонуургалдыг оолдар бисте хөй. Чоокта чаа Кызылга элээди оолдар аразынга Сибирьниң бирги чери дээш маргылдаа база болуп эртти. Тывага Силерни көөрү өөрүнчүг-дүр. Аал-ораныңарда ышкаш болуңар. Биске төрел чоннуң – Шорияның төлээзи силер. Аажы-чаңывыс база дөмей. Тывалар хову эвес, а даглыг черниң чону бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
 Юрий Арбачаков – ССРЭ-ниң, Европаның база делегейниң чемпиону. Бокска ынактар аразынга 186 оюнга киришкеш, ооң 165-инге тиилээн. 1989 чылда ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери атты алган. 1990 чылда Ю.Абрачаков япон клуб-биле керээ чарып алгаш, профессионал оюннарже шилчээн. Профессионалдар аразынга Бүгү-делегейниң боксерлар совединиң эң чиик деңзизинге делегей чемпиону атты чаалап алган. Ынчалдыр, ол организацияның ындыг хевиринге чемпион болган бирги российжи боксер кылдыр төөгүже кирген. Спортчу карьеразын төндүргеш, Россияже ээп чанып келген. Юрий Арбачаковтуң шаңналы дээш бүгү-российжи бокс маргылдаазы Кемерово хоорайда 1993 чылдан бээр эртип турар. Амгы үеде алдарлыг боксер спортту хөгжүдеринге деткимче көргүзер бодунуң ады-биле адаан хөй-ниити фондузун удуртуп турар. Кемерово облазының Улус депутаттарының совединиң депутады.  
 "Тывада бир дугаар келдим. Чылыг хүлээп алыышкын, бажыңда ышкаш эп-найыралчы хамаарылга дээш, четтирдим. Кемеровода мээң адымда турнир бо чылын 24 дугаар эртер. Тывадан спортчулар кээрге, өөрүшкү-биле уткуп алыр улус бис. Республиказының адын төлептиг тудуп, чараш оюннарны бо-ла көргүзерлер. Боксер Монгуш ийи азы үш катап биске тиилээн. Тура дүшпес, коргуш чок, тергиин спортчу. Тиилеп кааш, машина база алган. Тывага мастер-класстарны күзелдиим-биле эрттирер мен. Аныяктар-биле арга-дуржулганы солчуп, амгы спортчуларга чагыг-сүмени берип, чажыттарын айтып бээри – меңээ дыка өөрүнчүг. Бокс делегейинде нарын чүүлдер-ле хөй. Боксер боду эскербес, а кыдыындан кижиге ол көскү, ынчангаш частырыгларын билип алыр кылдыр айтып бээри чугула» - деп, Юрий Арбачаков чугаалаан. 
 Юрий Арбачаков кайы спортчунуң дугайында чугаалап турганы оон билдине берген. Ол дээрге бокска делегейниң чеди дакпыр, Россияның болгаш Тываның каш дакпыр чемпиону Мерген Монгуш болган. Амгы үеде Мерген Намчылович - кикбокс талазы-биле тренер ажылында шылгараан башкы, Россияның алдарлыг тренери.

Возврат к списку