Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг мөөрейинге Таңды кожуун шылгараан

Тывага эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг мөөрейинге Таңды кожуун шылгараан 18.03.2023

Россияның амыдырал-хандырылга болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының ажылдакчыларының профессионал ба­йырлалын чылдың-на март айның үшкү улуг-хүнүнде демдег­леп эртери чаңчыл апарган. 2023 чылда бо про­фессионал байырлалдың хүнү – март 19.

“Эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг (муниципалдыг район, хоорай округу)” деп 2023 чылда эрттирген мөөрейге бирги черни ээлээн­ Таңды кожуун “МТЗ Беларус” маркалыг трактор,­ ийиги черде Бай-Тайга кожуун “Беларус” маркалыг мини-трактор, үшкү черде Ак-Дову­рак хоорай ассенизатор машина-биле шаңнатканнар.

Дүүн, март 17-де, мөөрейниң тиилекчилери кожууннарга шаңнал техниканы байырлыг байдалга дамчыдып берген. Таңды кожууннуң шаңналы “МТЗ Беларус” тракторну­ ооң чолаачызы Сылдыс Оюн, Бай-Тайга кожууннуң шаңналы мини-тракторну кожуун чагыргазының даргазының амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы Аяс Хертек олар хүлээп алганнар.

Амыдырал-хандырылга болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының ажылдакчыларының хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Тыва культура төвүнге март 17-де болуп эрткен. Аңаа мурнакчы ажылдакчыларны болгаш коллективтерни шаңнап мактаан.


Возврат к списку