Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тываның чурттакчыларынга Республика хүнү-биле байырны чедирген

Владислав Ховалыг Тываның чурттакчыларынга Республика хүнү-биле байырны чедирген 15.08.2021

Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг регион чурттакчыларынга Республика хүнү-биле байырын чедирген:

«Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Бо күрүне байырлалы Тываның хөй националдыг чонунуң чаңгыс демин, ниити төөгүзүн болгаш культурлуг өнчү-байлаан болгаш төрээн черивиске кызыгаар чок ынакшылын илередип турар.

Республикавыстың сайзыралы дээш кижи бүрүзү сеткилинден ажыл-ишчи үлүүн киириштиреринге бүзүрел-биле, байырымныг хүннү уткуп турар бис. Тывавыска амыр-тайбың делгереп, чылдан чылче сайзырап, чечектелзин дээш, бүгү күштү салып, шупту чүүлдерни кады чедип алыр бис. Ажыл-ишчи чонувустуң төрээн черинге ынакшылы, бот-боттарынга хүндүткелдиг хамаарылгазы болгаш деми-биле чер-чуртувустуң эгээртинмес шыдалын көргүзүп шыдаптар бис!

Коронавирус халдавыры дээн ышкаш, түр үениң бергедээшкиннери биске доктар болбас, республикавыстың чедиишкинниг сайзыралын хандырып, бодалдарывысты боттандырар дээш, ам-даа күжениишкинниг ажылдаарывыска бүзүрээр мен.

Байырлалдың бо хүнүнде силер бүгүдеге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, бүгү-ле чаа эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни, чоок кижилериңерден кичээнгейни болгаш деткиишкинни күзеп тур мен.

Тыва Республиканың хүнү - байырлал-биле, эргим өңнүктер!»


Возврат к списку