Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы туттурган автомобильдер тургузар тускай черни 13 кожуун төптеринге ажыдар даалганы берген

Тываның Баштыңы туттурган автомобильдер тургузар тускай черни 13 кожуун төптеринге ажыдар даалганы берген 31.05.2022 Тываның эрге-чагыргазы ОШААЧКИ инспекторларының тутканы транспорт аймаан тургузар тускайжыттынган черлер санын үш катап көвүдедирин шиитпирлээн. Май 30-де эрткен аппарат хуралында республиканың Баштыңы ындыг шиитпирни үндүрген.
Автооруктарда айыыл чок чорукту күштелдирери-биле, чонда “штрафплощадка” деп адаан машина тургузар черлерни калбартыры чугула апарган.
Шиитпирниң төлевилелин саналдаан ТР-ниң транспорт комплекизиниң яамызы бөгүнде Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда база дөрт кожуун төптеринде тускай черлер барын дыңнаткан. Арткан муниципалитеттерде
автоинспекторлар орук шимчээшкининиң чурумун үрээн кижилерни, чижээ, эзирик чолаачыларның транспортун хавырып алыр аргазы чок.

Оон аңгыда ОШААЧКИ орук-транспорт болуушкунунга чылдак болган үрелик автомобильдерни тудуп, “торгаал шөлүнге” тургузар ужурлуг. Хоойлужудулга негелделеринге дүгжүр организастыг ындыг черлер чок болганындан, инспекторлар үрелик машиналыг чолаачыларны салыптарлар.

Машина тургузар тускай чери чок чамдык суурлардан туттурган автомобильдерни кожазында кожууннарже эвакуатор-биле чедирип турар. Шак ынчалдыр, чижээ туткан машинаны кадартканын санаваска, чүгле Бай-Хаактан чоокку Самагалтайга чедир чүдүрүп чедиргени дээш ачы-дуза төлевири 40 муң чеде берген. Бо таварылгада чарыгдалдар автомобильдиң өртээн оранчок ажа бергенинден, ооң ээзи машиназын уштуп албайн барган.

Машина тургузар черни сайгарлыкчылар дерип, тудар ужурлуг. Ынчалза-даа тыва бизнес “автостоянка” ажыдарынче далашпайн турар. Бир эвес Кызылга ындыг төлевилел орулгалыг болур болза, кожуун төвүнден ырак черлерде автомобиль шимчээшкини эвээш болганындан, «штрафплощадка» тудары карылгалыг апаар.

Ындыг-даа болза республика Баштыңы Владислав Ховалыг 13 кожуун төвүнге тускайжыттынган машина тургузар черлерни ажыдар даалганы ТР-ниң Орук-транспорт яамызынга берген. Тываның Экономика яамызы туттурган транспортту тургузар тускай черлерни ажыдар эргени алыр дээш аукционга биче бизнести хаара тударынга дузаны кадарын тус чер чагыргаларынга даандырган.Возврат к списку