Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюн байырлаар хемчеглер планы бадылаттынган

ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюн байырлаар хемчеглер планы бадылаттынган 27.05.2024

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле тургустунган юбилейлиг болуушкуну белеткээр база эрттирер оргкомитеттиң кежигүннери планны ажылдап тургускан.

Программа культура-чырыдыышкын утка-шынарлыг, спортчу, эртем болуушкуннарлыг, ол ышкаш информастыг, парлалга база делгелге төлевилелдерлиг кол болгаш немелде хемчеглерден тургустунган.

Совет Эвилелиниң составынче ол үеде бот-дугуннаан тыва күрүнениң киргениниң талазы-биле, хөй националдыг российжи чоннуң составында аныяк республиканың тургустунганының талазы-биле төөгүлүг кол болуушкуннар дугайында хемчеглер чылдың дургузунда болуп эртер.


ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюн байырлаар хемчеглер планы

Кол хемчеглер:

2024 чылдың дургузунда – ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюнга тураскааткан “Россияда Тываның төөгүзүнүң 80 чылы” көжүп чоруур фото-делгелгелиг темалыг концерт программазы;
2024 чылдың август – «Тыва Республиканың бүдүрүкчү күчү-күжүнүң хөгжүлдези: төөгүзү, амгы база келир үези» делегей чергелиг эртем-практиктиг конференция;
2024 чылдың октябрь 11-де - ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттышканының 80 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хурал – ТР-ниң Национал театрынга;
2024 чылдың октябрь 26 –Тыва национал оркестрниң концерти – Москва хоорай, Хөгжүм бажыңы;

Культура-чырыдыышкын хемчеглери:

2024 чылдың май 31-де – Карелия Республиканың Петрозаводскиниң хөгжүм театрының «Жизель» деп шиизиниң көргүзүү – ТР-ниң Национал театрынга;
2024 чылдың июнь 6-да – Тыва национал оркестрниң киржилгези-биле чогаадыкчы ажылдакчыларның улуг концерти;
2024 чылдың июль 6-7-де – “Алаш” регионнар аразының хөгжүм фестивалы – Туран хоорайга (сыын ажыл-агыйы) ;
2024 чылдың июль 9-11-де – «Үстүү Хүрээ» дириг хөгжүм болгаш чүдүлгениң делегей чергелиг фестивалы – Чадаана хоорайга;
2024 чылдың июль 19-20-де – «Наадым – 2024» Тыва Республиканың чоннуң байырлалы – Кызыл хоорай чоогунда Тос-Булакка;
2024 чылдың август 17-де – “Азия төвүнде хөөмей” делегей фестивалы – “Азия төвү” этнокультурлуг комплекске;
2024 чылдың октябрь 20-25-те – Тыва национал оркестриниң РФ-тиң Ыраккы чөөн чүк федералдыг округка гастрольдары – Иркутск, Хаабаровск хоорайларга;
2024 чылдың ноябрьда – ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хурал – Москва хоорайда Орус географтыг ниитилелдиң штаб-квартиразынга;
2024 чылдың ноябрьда – ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюн тураскааткан «Мы – единое целое» деп байырлал концерти – Кызыл хоорайда Улусчу чогаадылга бажыңынга.

Спортчу хемчеглер:

2024 чылдың июль 11-16-да – Ча адарынга Россия чемпионады – Советтиг Тываның 5 чылы стадионга;
2024 чылдың октябрь 3-7-де - шериг албанныглар ортузунга РФ-тиң камгалал сайыдының шаңналы дээш спортчу хүрешке делегей турнири;
2024 чылдың август 15-те – республиканың тыва хүреш маргылдаазы.

Эртем, информастыг база парлалга төлевилелдери:

2024 чылдың сентябрьда – «Архив документилеринде база сактыышкыннарда Тываның Кадык камгалалының эртем-барымдаалыг суй-белек үндүрүлгезин парладыры;
2024 чылдың октябрьда – «Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң кадыкшыл байдалының чидиг айтырыглары» деп темага эртем-шинчилел конференциязы;
2024 чылдың сентябрь-октябрьда – «Тыва Республиканың бүдүрүкчү күчү-күжүнүң хөгжүлдези: төөгүзү, амгы база келир үези» делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияның чыындызын парлап үндүрери;
2024 чылдың июль 3-5-те – школаларда тыва дыл орфографиязын хынаар информастыг системаның таныштырылгазы (тыва алфавиттиң демдектеринче кирген символдар);
2024 чылдың октябрьда – «Тыва Россияның составында 80 чыл» регионнарат аразының эртем-практиктиг конференциязы;
2024 чылдың январь - октябрьда – республиканың хөгжүлделиг сайзыралынга үлүг-хуузун киирген, 2024 чылда 80 харлаар турган Тываның 80 шылгараңгай кижилериниң дугайында «Советтиг Тываның үежилери:1944 чылдан бистиң хонуктарга чедир орук» деп библиографтыг айтыкчыны парлаары.

Делгелге төлевилелдери:

2024 чылдың II кварталында – «Тыва: бурун чурттуң чалыы назыны» реэкспозиция таныштырылгазы – Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинге;
2024 чылдың июль 3-5-те – «Тыва Республикада чурагайның хөгжүлдези» деп чедиишкиннер делгелгези – ТР-ниң Чурагай хөгжүлдезиниң яамызы;
2024 чылдың ийиги чартыында – ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюн тураскааткан фотоделгелгелерни Тываның кожууннарынга организастаары.


Аныяктар, волонтерлар акциялары:

Чыл дургузунда – ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чыл оюн тураскааткан аныяктар акцияларын эрттирери;
2024 чылдың II кварталында – «Дүрген форуму» аныяктар шуулганы – Таңды кожууннуң Дүрген суурга;
2024 чылдың III кварталында – «Тыва – 2030» аныяктар шуулганы – «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске.


Возврат к списку