Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бо чылын Тываның 3,8 муң ажыг чурттакчылары-биле социал керээлерни чарар

Бо чылын Тываның 3,8 муң ажыг чурттакчылары-биле социал керээлерни чарар 06.02.2023

2023 чылда Тываның 3880 чурттакчызы социал керээ-биле күрүне деткимчезин алыр. Программага киржир күзелдиг кижилерден документилер хүлээп алыышкыны февраль 1-ден эгелээнин регионнуң Күш-ажыл яамызы дыңнаткан.
Социал керээни дөрт кол угланыышкынга боттандырарын сагындыраал: ажыл дилеп-тывары, хууда сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы (ажыл-биле бот-хандырылга) организастаарынга күрүнениң 350 муң рубль деткимчези, хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдери (төлевири - 200 муң рубль) база амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерге көрдүнген деткимчениң өске-даа хемчеглери: коммунал ачы-дуза төлээринге, школаже ажы-төлүн белеткээринге, бирги хереглелдиң аъш-чемин, идик-хеп, хөмүр, ыяш, бажың херекселдери болгаш өске-даа чүүлдер садып алырынга материалдыг дуза.
Бо чылын ажылга тургустунар кылдыр 1200, ажыл-биле бот-хандыртынарга 1050, дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге 730, берге байдалдарны ажып эртеринге 900 социал керээни чарар.
Баштайгы үш угланыышкынның бирээзинге дузаламчыны алыр дизе, киир бижидилгелиг черинде чонну ажылга хаара тудар төпче чогуур документилерни киирер. А Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза көргүзер төптер таварыштыр дөрткү угланыышкын боттаныр.
Социал керээни сөөлгү үш айда өг-бүлениң кижи санынга орулгазы ортумак орулгадан ашпайн турар (2023 чылдың январь 1-де ол 14519 рубльга дең) эвээш орулгалыг өг-бүлелер азы чааскаан чурттап турар кижилер-биле чарар. Керээниң бодунуң чарлбас кезээ болур соцал адаптация программазынга даянгаш, дузаламчыны үш айдан бир чыл хуусаага бээрин доктаадыр.
Эрткен чылын Тывада 8 муң хире хамааты социал керээни чарар күзелин илереткен. Оларның 4173-ү деткимчени алган. Социал керээ-биле 1624 кижи ажылга тургустунган, 1221 кижи хуу сайгарлыкчылар апарган, 706 кижи хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүткен, 623 кижи берге байдалдарны эртеринге материалдыг дузаны алган.


Возврат к списку