Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва национал оркестр - чоннуң чоргааралы

Тыва национал оркестр - чоннуң чоргааралы 07.05.2013
Тыва Республиканың Национал оркестри тургустунгандан бээр 10 чыл юбилейин Национал хөгжүм-шии театрынга апрель 28-те улуг программалыг концерт-биле демдеглээн.
  Оркестрниң хөгжүмчүлериниң мөгейикчилери театр сыңмас болган. Тыва хөгжүм херекселдериниң музыказынга дыка ынак хөгжүм башкызы Татьяна Балдаңның күжениишкини-биле бо оркестр 2003 чылда үндезилеттингеш, дыңнакчыларның сонуургалын кончуг дүрген чаалап ап, чүгле Тывага болгаш Россияга эвес, а даштыкы чурттарга база ат-сураглыг апарып, улустар аразында конкурстарның болгаш фестивальдарның шаңналдарын чаалап ап эгелээн. Бо оркестрниң онзагай талазы – ооң хөгжүмчүлери хөгжүм херекселдеринге чүгле тергиин ойнаар эвес, а тыва улустуң сыгыт-хөөмейиниң шупту хевирлерин күүседири.
    Концертти «тыва американ», Тыва Республиканың алдарлыг артизи Шон Куирк арыг тыва дылга чарлап, чыылган чонга байыр чедире бээрге, көрүкчүлер диңмиттиг адыш часкап, хүлээп алганнар.
    Тыва Национал оркестрниң концертинге чалаткан республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Тыва национал оркестр – бистиң чонувустуң чоргааралы. Ооң ачызында бистиң өгбелеривистиң ыры-шоору бир янзы дыңналып, бистиң улуг чуртувустуң шупту булуңнарынга дыңналып, даштыкы чурттарда чаңгыланы берген. Оркестрниң составында бүгү делегейге билдингир ансамбльдер бар. Делегейниң эң «чырык сылдыстары» ооң сценазынга ойнаксаар Нью-Йорктуң «Карнеги-холлеге» чайынналы берген «Алаш» ансамбль оларның бирээзи. Бистиң бурунгуларывыстың аялгалары амгы үениң хөгжүмү-биле аяннашкаш, тыва музыка уран чүүлүнүң онзагай академиязы апарган» — деп чугаалаан.
   Оркестрниң коллективинге юбилейи-биле байыр чедиргеш, ооң артистеринге хүндүлүг аттарны тыпсырын Шолбан Кара-оол дыңнадырга, көрүкчүлер демниг адыш часкаашкыны-биле өөрүшкүзүн илереткен.
    Тываның Баштыңының Чарлыы-биле оркестрниң уран чүүл удуртукчузу Оксана Түлүш «Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы», оркестрниң солизи Айлана Ондар «Тыва Республиканың алдарлыг артизи», Евгений Сарыгларга «Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи», үн оператору Шолбан Ондарга «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» деп аттарны тывыскан.

Возврат к списку