Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн

Тывада одалга сезону Кызылда чылыг хандырылгазын кииргени-биле эгелээн 14.09.2018
Бөгүн, сентябрь 14-те, Кызылда одалга сезону эгелээн. Найысылалдың мэриязы чогуур доктаалды хүлээп алган. Бирги ээлчегде социал албан черлерин чылыг хандыралгазынга кожар. Тываның одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол Кызылда чуртталга секторунче чылыгны киирериниң хуусаазын тайылбырлаан. 
"Бирги ээлчегде социал объектилерни: школалар, уруглар садтары, интернаттарны чылыг хандырылгазынга кожар. А чуртталга бажыңнарынче чылыгны, белениниң паспортун көрүп, чоорту киирер. Чамдык объектилер айтыышкында айыткан четпестерин чайладып турар. Эрткен чылга деңнээрге, одалга сезонунга белеткел элээн экижээнин демдеглекседим. Септелге ажылдарының, ынаар угландырган акша-хөреңгиниң хемчээли көвүдээн» - деп, Роман Кажин-оол чугаалаан. 
Чылыг сезонунга чогуур белеткелди хереглекчиниң айыыл чок чоруун хандырарынче угландырып чорудары - хоойлужудулганың негелдези деп, Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы демдеглээн. Бо чайын «Кызыл ЧЭТ» АН дөрт котлоагрегаттарга база үш турбоагрегаттарга агар септелгени чорудуп, чылыг четкизиниң эргижирээн хоорзаларын солаан. 
"Хову-Аксынга одалга сезону сентябрь 17-де эгелээр. Ында ажылдар бедик деңнелде кылдынган. Бюджет организациялары болгаш чуртталга бажыңнары паспорттарын алган. Чаа-Хөл биле Ак-Довуракка хамаарыштыр, агаар-бойдусту көөр бис. Сентябрь төнчүзүнде – октябрь эгезинде чылыгга кожарын планнаан турган. Шагаан-Арыгга одалга сезону октябрь эгезинде эгелээр» - деп, ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол чугаалаан. 
Тываның чылыг-энергетика комплекизиниң объектилеринге, бо чылын планныг септелге ажылдарын чорударынга, ниитизи-биле 196 млн. рубльди тускайлаанын сагындыраал. Ооң 68,7 млн. рубли - республика бюджединиң, а 127,4 млн. рубли – бүдүрүлгениң бодунуң акша-хөреңгизи.

Возврат к списку