Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Министрлер кабинеди Тываны чырык-биле хандырар инвестиция төлевилелдерлиг комплекстиг планны бадылаан

РФ-тиң Министрлер кабинеди Тываны чырык-биле хандырар  инвестиция төлевилелдерлиг комплекстиг планны бадылаан 20.12.2021 Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде документизинде Тываның девискээринге үлетпүр болгаш социал ажылдарда хереглекчилерни чырык-биле хандырар комплекстиг ажылда нормативтиг эрге-хоойлу болгаш техниктиг хемчеглер кирген. Планны 2021 чылдан 2025 чылга чедир боттандырар.
Бадылаттынган инициативалар регионнуң энергетика инфраструктуразында шаптараазыннарны чайладып, республикага стратегтиг инвестиция төлевилелдериниң идегелдиг болгаш үзүктел чок чырык хандырылгазын организастап, хереглекчилерни күштүг чырык энергиязы-биле хандырар.
Комплекстиг планны боттандырып тура, Ак-Суг, Кызыл-Таштыг база Кара-Белдир даг-болбаазырадылга комбинаттарын, Тожу кожуунну, ол ышкаш “Чуртталга бажыңы болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелде туттунуп турар Кызыл чоогунда девискээрлерниң чырык четкизинге технологтуг кожулдазын кылып, доктаамал электри-биле хандырарын чедип алыр.
110–220 кВ чырык дамчыдар чаа бедик вольтулуг шугумнарны, амгы үениң трансформатор подстанциялары туттунар. Республика ниитизи-биле 270 МВт күчүлүг немелде чырыкты алыр.
Республика девискээринге боттандырар 322 млрд рубль ниити хемчээлдиг стратегтиг өзек инвестиция төлевилелдери:
− кижилерниң амыдырал-чуртталгазының шынарын экижидип;
− 10 000 чаа ажылчын олуттарны тургузуп;
− 1 млн дөрбелчин метр чуртталга бажыңнарын тудуп, 18,5 муң өг-бүлелерни чаа бажыңнар-биле хандырып;
− республиканың каттышкан бюджединче 5,2 млрд рубль хире хемчээлдиг немелде үндүрүглерни шилчидер.
Шупту 45,8 млрд рубльди хемчеглер акшаландырыышкынынче үндүрер, ооң 23,1 млрд рубли регионнуң стратегтиг инвесторлар акша-хөреңгизи-биле кады бюджеттен дашкаар дөстерден болза, 22,7 млрд рубли –Россия Федерациязының бюджет системазының акша-хөреңгизиден.

Возврат к списку