Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Дугуй кырында МФЦ» Тываның кожууннарынче аъттаныпкан

«Дугуй кырында МФЦ» Тываның кожууннарынче аъттаныпкан 21.08.2018
Тыва Республиканың «Мои документы» төптерде чедирип турар ачы-дузаларның саны чылдан чылче немежип, кээп турар кижилерниң саны көвүдээн. Чурттакчы чон ортузунда хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерге хереглел улгаткан. Тывада «Мои документы» төптер таварыштыр 300 ажыг янзы-бүрү ачы-дузаны ап болур. Найысылалда болгаш кожуун төптеринде ол талазы-биле байдал эки болза, ам бичии суурларже шилчээн.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң айыткалында, Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы «Бизнес талазы-биле гид» регионнуң төлевилел офизи-биле кады, хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг көжүп чоруур офисти тургузар дээш, харылзаа каналдары-биле дериттинген тускай техниканы садып алырын дааскан. Информхарылзаа яамызы база «Тыва Республиканың МФЦ» КАА ук даалганы күүседип, «Мои документы» төптүң көжүп чоруур офизинге күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузалар алыр арганы ыраккы кожууннар чурттакчыларынга берген.  
Амгы үениң микроавтобузун чогуур эт-сеп, оргтехника хандырып, Интернет четкизинде камгалалдыг каналдарда кошкан. Көжүп чоруур МФЦ офизи автономнуг чурум-биле ажылдаар. Көжүп чоруур офис июль эгезинден ажылдап эгелээш, 10 үнүүшкүннү кылып, 235 күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаларже ыраккы суурларда чонну хаара тудуп, «чаңгыс көзенек» таварыштыр ачы-дузаны көргүскен.
МФЦ-ниң чаа хевири таарымчалыг. Чон күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза алырынга ооң экизин эскерип, эки үнелелди бере бээринге Тываның харылзаа яамызы бүзүреп турар. 
МФЦ-ниң көжүп чоруур офизиниң август төнчүзүнде болгаш сентябрь эгезинде үнүүшкүннери:
 2018 чылдың август 24 – Сүт-Хөл кожууннуң Бора-Тайга суур;  
2018 чылдың август 24 –Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг суур;
 2018 чылдың сентябрь 7 – Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа суур; 
2018 чылдың сентябрь 7 – Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суур.

Возврат к списку