Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл хоорайның чөөн микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң тудуу адакталган

Кызыл хоорайның чөөн микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң тудуу адакталган 14.05.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның Восток микрорайонунда элээн каш чылдар бурунгаар автобустар доктаар турган шөлчүгеште туттунган чаа көдээ ажыл-агый рыногун көрүн четкен. 
Амгы үениң негелдези-биле туттунган, улуг соодукчуларлыг, хандырар персоналдыг, модульдуг рынок туттунган. Шак-ла ындыг объектини Кызылдың оң талакы микрорайонунда база тудуп турар. Ол ийи рыноктуң ачызында, республиканың шупту 18 кожууну боттарның бараан бүдүрүкчүлеринге найысылалга садыгланып-саарлыр точкаларны ажыдар. 
«Восточный» рынокту бо чылдың июньда ажыглалга киирер деп планнаан. Объектиниң дөзевилекчилери база тудугжулар курлавыр хандырар организациялардан хамаарышпас, боттары хандыртынар кылдыр ону кылган. Садыглажылганы таарыштырары-биле ону ынчаар планнаан. Азы болза, изиг, соок суг база чылыг дээш ачы-дузаның монополиялыг өртектери ам эъттиң өртээнге салдар чедирбес. 
«Ол рыноктарда садып турар барааннарга таарымчалыг өртектерни тургузар бис. Амдыызында ставка 10 – 15 % болур. Араттардан хүлээп алган эъдиниң өртээн 2-4 катап өстүрүп, чылдың кайы-даа үезинде ону өскертпейн садып турар коммерциялыг рыноктарга бистиң рыноктарывыс чижилгени тургузар – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. - Кызылда Тываның кол садыг шөлүнде эът рыногун херек кырында чүгле чаңгыс кижи хевирлеп база контрольдап турары шын эвес. Мал ажыл-агыйлыг республикада, чылдың үезиниң аайы-биле, эътке өртектер өскерлип турар ужурлуг». 
Чаа рыноктар «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге хөгжүп-сайзыраарының чадазы апаар деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Возврат к списку