Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Июнь 10-га чедир Тывага өрт үнүп болур онза айыылдыг хүннер болур

Июнь 10-га чедир Тывага өрт үнүп болур онза айыылдыг хүннер болур 08.06.2023

Июнь 8-тиң хүнүнде республика девискээринде ийи арга-арыг өрттери хып турарын Тываның ХК болгаш ОБ албаны дыңнаткан. 0,4 га ниити шөлдүг өрттү өжүреринге 33 кижини база 6 техниканы хаара туткан. 

Улуг-Хем арга-арыг ажыл-агыйының Арыг-Үзүү участогунда, Торгалыг суурдан 6 км-де, хып турган өрттү өжүрген. Каа-Хем арга-арыг ажыл-агыйының Бүрен-Хем арга-арыг участогунда ийиги өрт база өжүртүнген.

Чөөн-Хемчик кожуунга хову өрттүн дүүн өжүрген. Баян-Тала суурдан чөөн талаже 28-ки километрде хыпкан өрт 30 га шөлдү ап четтигипкен.
Синоптиктерниң дыңнадыы-биле алырга, бөгүн Тывада өрт үнүп болур 5-ки класстың онза айыылдыг байдалы Бай-Тайга кожуунда, а 4 класстың айыылдыг байдалы - Кызыл, Эрзин, Каа-Хем, Таңды, Чеди-Хөл база Улуг-Хем кожууннар девискээринде тургустунган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чедир өжүртүнмээн таакпы, одагдан чаштаан хензиг-ле көс чаштанчызы улуг өрттерни болдуруп болур болганда, араг-арыгже кирерин шеглээрин республиканың чонунга чагаан. "Өрттенип каан тайгаже баарының орнунга, ногаан арга-эзимнерже киргени дээре, ынчангаш ынаар баарын соңгаарладып калыңар!" – деп, Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттугларын кыйгырган.

Эрткен чылын Тывага болган арга-арыг өрттериниң чартык кезии кижиниң буруузу-биле болган, оттан 21 муң га ногаан шөл узуткатынган, ону катап тургузарынга он-он, харын-даа чүс-чүс чылдар негеттинер деп, ол сагындырган.

"Чурттакчылыг черлер чоогунга өрт үнүп келбес кылдыр ОБЯ-ның кол эргелели-биле ажылды дүүштүрген бис. Республиканың 147 хире суурларының камгалал дилиндектерин чаарткан" – деп, губернатор дыңнаткан.
Ындыг болзажок, регионда изиг агаар ам-даа каш хүн үргүлчүлээри-биле өрт айыылы улуг деп, Россияның ОБЯ ТР-де кол эргелели сагындырып турар. Июньнуң 10-га чедир республика девискээринге агаарның изии 35 чедип, ортумак температура нормадан 7 градус бедиир.
Июнь 21-ге чедир Тывада өртке удур онза чурум чоруп турар, ол үеде одаг кыпсып, кургаг сиген болгаш бок өрттедири хоруглуг дээрзин сагындыраал.


Возврат к списку