Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2017
 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Кол күрүне байырлалы — Россия хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.
  Бо дээрге чурттуң хамаарышпас чоруун болгаш хөй националдыг чонунуң чаңгыс демин бадыткап турар байырлал-дыр. 27 чыл дургузунда, бот-догуннаашкынны чарлаан соонда, политиктиг болгаш экономиктиг чаартылгаларның бөдүүн эвес орун кады, эгин кожа көрген, ооң аар-бергезин төлептии-биле ажып эрткен, чаа чуртту тургускан бис. Бистиң күш-ажылывыстың болгаш шыдамык чоруувустуң, Төрээн чуртувуска шынчы болганывыстың ачызында Россия катап тургустунган, мурнуку күчү-күжүн, улуг күрүне деп адын эгиткен. Бодувустуң чуртувуска чоргаарланыр барымдаалар чылдан чылче немежип орар.
 Россияның катап тургустунарынга болгаш быжыгарынга бодунуң салыышкынын силерниң кижи бүрүзү, бүгү Тыва киирген болгай, эргим чаңгысчер-чурттугларым! Куруг черге, рынок негелделерин ажып эртип шыдаваан күрүне тургузугларының болгаш бүдүрүлгелерниң турган черлеринге чаа республиканың, чаа экономиканың үндезинин тургускан, социал инфраструктураны чаарткан, амыдыралга демократияның принциптерин, кижиниң эргелериниң эң кол болурун быжыы-биле бодараткан бис. Ынчангаш силерниң кижи бүрүзүнге Россия хүнү бо чылдарда чоок болгаш эргим апар чыдар — ол чаартылгаларже хөй күштү үндүрген, хөй чүүлдерни кылган болгаш бодувустуң хосталгавыс дээш, өндүр улуг келир үевис дээш кылып-даа турар бис.  
 Байырлал-биле, эргим өңнүктер! Быжыг кадыкшылды, чаагай чүүлдерни болгаш улуг Төрээн чуртувустуң чаагай чоруу дээш чаа-чаа тиилелгелерни күзедим.

Возврат к списку