Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владимир Путин дээш Тываның соңгукчулары 91,98 хуу бадылаан

Владимир Путин дээш Тываның соңгукчулары 91,98 хуу бадылаан 19.03.2018
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның баштайгы түңнелдерин дыңнаткан. Соңгулдаларга республиканың шупту 164007 чурттакчызы киришкен. Келиишкин - 93,66 хуу. Ол дээрге чуртта эң бедик көргүзүглерниң бирээзи. 2012 чылдың март 4-те президент соңгулдаларынга кандидаттар дээш 147598 кижи соңгуп, 92,63 хуу киришкен.
 2018 чылдың март 18-те Владимир Путин дээш Тываның соңгукчуларының 91,98 хуузу азы 150795 кижи үнүн берип, бадылаан. Күрүнениң амгы баштыңчызы дээш эң-не хөй үннерни - Эрзин кожууннуң чурттакчылары (99,52 хуу), Мөңгүн-Тайга кожуун (98,43 хуу), Сүт-Хөл кожуун (97,28 хуу), Чөөн-Хемчик кожуун (97,25 хуу) берген. Тываның соңгукчулары 2012 чылдың президент соңгулдаларынга В. Путинге 90 хуу үннерин берген турган.  
Бүгү чурттуң ниити түңнели-биле алгаш көөрге, 2018 чылдың соңгулдаларында өске үш кандидатка хамаарыштыр үннер мындыг. Тывада ийиги черде - Павел Грудинин. Ону 5762 кижи соңгаан, соңгукчуларның 3,51 хуузу. Ооң соонда 2809 үн алган (1,71 хуу) Владимир Жириновский. Ксения Собчак дээш 1179 кижи, азы соңгукчуларның 1,09 хуузу бадылаан.
Григорий Явлинский, Максим Сурайкин база Сергей Бабурин республикадан 500 четпес үннер алган. Явлинский дээш 451 кижи (0,28 хуу), Сурайкин дээш - 439 кижи (0,27 хуу), Бабурин дээш - 406 кижи (0,25 хуу) бадылаан. Борис Титов республикада эң эвээш үннү алган – 339 кижи азы 0,21 хуу. 
Баштайгы түңнелдерден алгаш көөрге, республиканың шупту кожууннары соңгулдаларга идепкейлиг киришкен. Беш муниципалдыг тургузугда чоннуң келгени 99 хуу. Мөңгүн-Тайга кожуунда соңгукчуларның 99,55 хуузу; Тес-Хемде - 99,67 хуузу; Улуг-Хемде - 99,17 хуузу; Сүт-Хөлде - 99,12 хуузу; Эрзинде - 99,10 хуузу бадылаашкынга киришкен. 
Чөөн-Хемчик, Өвүр, Таңды, Чаа-Хөл база Тере-Хөл кожууннарда соңгукчуларның 98 хуузу бадылаан. 
Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Тожу, Чеди-Хөлдүң соңгукчуларының келиишкини 90 хуу ажыг. Ак-Довурак хоорайның 5457 чурттакчызы соңгуп, 83,85 хуу бадылаан.  
Тываның найысылалының соңгукчулары эң-не идепкейлиг чоруун көргүскен. Март 18-те Кызылда соңгулда участоктарынга 59397 кижи бадылаан, азы 90,14 хуузу. 
Тываның Соңгулда комиссиязы участок соңгулда комиссияларының протоколдар түңнелдерин үндүрген. «Соңгулда» күрүнениң автоматчыткан системазында шупту медээлерни киирген. Соңгулдаларның баш бурунгаар түңнелдерин ТР-ниң Соңгулда комиссиязының сайтызындан сонуургап болур.
 Москваныы-биле 07.50 шак турда, бүгү Россияда протоколдарның 99,81 хуузун хынаан. Россияның Төп соңгулда комиссиязының медээзи-биле алырга, 76,67 хуу деткимче үннерни алгаш, Владимир Путин бирги черже үнген. 11,79 хуу үннүг Павел Грудинин ийи черде, а 5,66 хуулуг Владимир Жириновский үшкү черни ээлээн. Оларның соонда Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин база Сергей Бабурин чоруп олурар.

Возврат к списку