Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва журналистиканың хоочуннарынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тыва журналистиканың хоочуннарынга күрүне шаңналдарын тывыскан  19.01.2016
 Эрткен дыштаныр хүнде Кызыл хоорайга «Чонар-даштан демир-үжүк-2015» мөөрей талазы-биле информация адырынга шылгараан журналистерге болгаш хоочуннарга шаңналдарны тывыскан. 
 Байырлыг хемчегге республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкеш, чыылганнарга профессионал байырлалын таварыштыр байырны чедирип, Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан.
  «Шын» республика солунунуң штаттан дашкаар корреспондентизи, хоочун журналист Чигден Танов Кыргысовичиге «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы», «Шын» солуннуң кол редакторунуң хүлээлгезин күүседип турар Суван Шаңгыр-оол Монгушевичиге «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттарны тывыскан. Тыва Республиканың күш-ажылдың хоочуну, тыва спортчулар дугайында хөй санныг очерктерниң автору, шахматка бирги категорияның судьязы Салчак Даңзы Назытыевичиге Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга база Кызыл хоорайның үндезилеттингениниң 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг медальды, Тыва Республиканың күш-ажылдың хоочуну, республиканың Хоочуннар чөвүлелиниң пленум кежигүнү Чавынчак Римма Кыргысовнага ТР-ниң Баштыңының Хүндүлел бижиин тывыскан. А «Тува 24» телевидение студиязының монтаж режиссеру Кабимульдинова Тамара Оттуг-ооловнаны ТР-ниң Баштыңының Өөрүп четтириишкини, ол-ла студияның редактору Аймаа Виктория Анатольевнаны Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга база Кызыл хоорайның үндезилеттингениниң 100 чылынга тураскааткан Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол массалыг информация чепсектериниң төлээлерин шаңнап тура, Улуг Тиилелгениң 70 чылынга тураскааткан чымыштыг чогаадыкчы ажылы дээш өөрүп четтиргенин база илергейлээн: - Солуннарга, радио база телевидениеге, интернет-үндүрүлгелерге аңгы-аңгы жанрларлыг 200 ажыг материалдар үнген. Муниципалдыг МИЧ эң-не идепкейлиг болган. КТРК «Тыва» дээн ышкаш МИЧ-терниң киржилгези-биле «Тайбыңның көге-бугазы» акция Тывадан дашкаар үнүп, Сибирьниң өске регионнарын база хаара туткан. «Тува 24» телеканалдың «Тыва – фронтуга» видеофильми чугула кол хемчеглерниң чарылбас кезээ болган. «Новый век» телеканалдың «Утпазын дээш», «Центр Азии» солуннуң «Чаңгыс чер чурттугларывыстың салым-чолунда Ада-чурттуң Улуг дайыны», «Сылдысчыгаш» солуннуң «Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан» төлевилелдери республика чурттакчыларының үнелелин алган. 
 Республиканың массалыг информация чепсектери сайгарлыкчы чорук хөгжүлдезинче онза кичээнгейни углап, «Бир суур – бир бүдүрүлге» төлевилелди чырытканы, Улусчу ужур-чаңчылдар чылын идепкейлиг деткээни дээш онза өөрүп четтириишкинни дамчыткан. КТРК «Тыва», «Новый век» биле «Тува 24» телеканалдар, «Шын», «Тувинская правда» солуннар, муниципалдыг МИЧ-терге улусчу ужур-чаңчылдар-биле холбашкан 500 ажыг материалдарны үндүрген. Ылаңгыя «Тува 24» телеканал биле Тыва культура төвүнүң кады боттандырганы «Тыва улустуң чанчылдары» төлевилелди регионнуң удуртукчузу эң-не чедимчелиг деп демдеглээн. 
 2015 чылда республиканың журналистери бүгү-российжи болгаш регионнар аразының конкурстарынга тыва журналистиканы төлептии-биле төлээлээн. «Сибирь – идегелдиң территориязы» регион аразының конкурузунга Роланда Казачакова («Новый век») биле Константин Куцевалов («Тува 24») шаңналдыг черлерни ээлээн. Андрей Чымба и Саяна Өндүр (БКТРК-ның филиалы КТРК «Тыва») – Ханты-Мансийск хоорайга эрткен «Камгалаар болгаш кадагалаар» XIX бүгү-делегей экологтуг телевизионнуг фестивалының «Автор ажылы» номинацияга «Ак ивини дилээри-биле» деп фильми-биле лауреаттар болганнар (2014 чылда Роспарлалга деткээн). Казань хоорайга эрткен «Кижи болгаш шажын» фестивальдың тускай дипломунга КТРК «Тыва»-ның журнализи Карина Монгуш төлептиг болган. «СМИротворец» конкурстуң регионнар аразының чадазында тиилээш, «Центр Азии» солун шорт-листче кирген. 
 Эрткен чылын Тываның журналистер эвилели ажылын элээн көскүзү-биле экижиткен. Ажык-чарлыг чорукту камгалаар фонд (Москва) биле Журналист-истекчилер демнежилгези (Fond 19/29, Прага) үнүүшкүннүг семинарны эрттирген. Журналист мергежилдиң «Чонар-даштан демир-үжүк-2015» он дөрткү республика мөрейин чаа деңнелге эрттирген. Тываның журналистер эвилели «Журналистер – ниитилелге бараан болуру-биле: социал ужур-дузалыг темаларны чырыдарынга профессионал мергежилди бедидери» деп программага киирген бүгү ажылдарга профессионал сайгарылгалыг, үш хонуктуң, регионнар аразының семинары эрткен. Жюриниң составынга Сибирь федералдыг университеттиң Филология болгаш дылдың коммуникация институдунуң журналистика кафедразының доцентизи Людмила Андреевна Винская, Красноярск крайның Журналистер эвилелиниң секретары Галина Андреевна Захаренко, Россияның Журналистер эвилелиниң «Россияның алдын демир-үжүү» деп аттың эдилекчизи Олег Алексеевич Нехаев олар кирген. Конкурстуң киржикчилери Сибирьниң тулган дээн журналистеринден делгереңгей тайылбырларны алыр аргалыг болган.
 «Журналисчи күш-ажылдың шынарын бедидер – ол турушту 2016 чылда арттырары чугула. Кижиже дыка хөй, оларның аразынга шынга дүүшпес болгаш хынаттынмаан информация чүдүрүлген амгы бо үеде, журналистиң дээштиг болгаш профессионал сөзү амыр эвес берге үеде экономиканы хөгжүдүп, өг-бүлезин азырап, ажы-төлүн кижизидер дээш чүткүп чоруур кижилерге ынаныштыг деткимче болур ужурлуг» – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын үлешкен.

Возврат к списку