Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан мобилизастаттынган шериг албанныглар 55-ки мотоадыгжы бригаданың одуруунче кирер дээш Луганскыда чеде берген

Тывадан мобилизастаттынган шериг албанныглар 55-ки мотоадыгжы бригаданың одуруунче кирер дээш Луганскыда чеде берген 09.02.2023

Тывадан мобилизастаттынганнарның видео-дыңнадыының соонда, республика Баштыңының даалгазы-биле Донецск Улус Республикада чеде берген Тыва Республиканың Чазааның даргазының орлакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Виталий Бартына-Сады, шериг албанныглар ДУР-дан үнгеш, 55-ки мотоадыгжы бригаданың одуруунга кирер дээш, Луганск Улус Республикада чеде бергенин дыңнаткан.
Бартына-Сады видео-дыңнадыгны бижээн мобилизастаттынганнар-биле ужурашкан. Тываның төлээлеринден аңгыда, РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, Россияның Маадыры Мерген Донгак, РФ-тиң Күрүне Думазының даргазының оралакчызы Шолбан Кара-оол болгаш өскелер-даа ужуражылгага чедип келген.
Ужуражылганың түңнелинде, мобилизастаттынган шериглерни 55-ки мото-адыгжы бригадага каттыштырары-биле Донецк Улус Республикадан Луганскже шилчидер дугайында Тываның Чазааның дилээн хандырган. Долу эвес мобилизацияже кыйгырткан оолдар ужуражылга үезинде боттарының айтырыгларын салган. Чазак даргазының оралакчызы албан-хүлээлгениң күүседикчизи шупту дилеглерни демдеглеп, контрольда алган.
Бо үеде мобилизастаттынганнар Луганскыда чеде бергеш, лагерьни тургузупкан. Ам документилерни долдуруп, шериг кезээ-биле дайынчы чурумчудулгага белеткел эгелээн. 55-ки бригаданың командылал чери ийи хире неделя иштинде белеткел уламчылаарын дыңнаткан.
РФ-тиң Камгалал яамызы Тывадан мобилизастаттынганнарны 55-ки мотоадыгжы бригаданың командылалынче шилчидер айтырыгны контрольда алган.


Возврат к списку