Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Красноярскиниң экономиктиг шуулганында Тыва Республиканың инвестиция курлавырын таныштырган

Красноярскиниң экономиктиг шуулганында Тыва Республиканың инвестиция курлавырын таныштырган 03.03.2023

Красноярск крайның, Хакас Республиканың база Тыва Республиканың инвестиция курлавырын даштыкы делегацияларга Красноярскиниң экономиктиг шуулганының шөлчүгештеринге таныштырган.

Республиканың экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат Тывада элээн перспективтиг мөөң чыдымнарны инвесторларга таныштырган. Сайыттың таныштырылгазы-биле алырга, Тастыгның литий чыдымы, Улуг-Танзектиң ховар металлдар чыдымы, Кызык-Чадрның алдын-молибденниг база Солчурнуң свинец-цинк руда чыдымының күчүзү элээн хөй курлавырлыг.

"Бир эвес боттуг инвестиция саналдарының дугайында чугаалаар чүве болза, инвесторларга дараазында чыдымнарны: Тастыгның литий чыдымын, 275,8 млн тонна ховар металл чыдар Улуг-Танзектиң чыдымын кедилиг деп көөр-дүр бис. Кызык-Чадрның алдын-молибден чыдымы база бар. Солчурда свинец-цинк рудазын шиңгээдири – потенциалдыг төлевилел" – деп, сайыт таныштырылгада демдеглээн.

Улуг-Танзек чыдымынга капитал салыышкынының ниити хемчээли 25 млрд рубль кылдыр санаттынган деп, Сат немей тайылбырлаан. Амгы санаашкыннар-биле алырга, Кызык-Чадрның алдын-молибден чыдымында 2,4 млн тонна ажыктыг казымал бар. А Солчурнуң рудазында 1,8 млн тонна свинец-цинк бар бооп турар. Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, 17 млрд хире рубль акша салыышкыны үнер.


Возврат к списку