Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Роман Тамоев, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады, «КПРФ» ПП ТРС бирги секретары: «Беш чыл эртерге Кызыл шуут өскерли бээринге бүзүрээр мен»

Роман Тамоев, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады, «КПРФ» ПП ТРС бирги секретары: «Беш чыл эртерге Кызыл шуут өскерли бээринге бүзүрээр мен» 13.04.2023

Тывада РФКП политиктиг партияның регион салбырының удуртукчузу Роман Тамоев Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның таныштырган отчедунуң өзек темазы болгаш айтырыы социал политика болганын демдеглеп, өг-бүлеже кичээнгей, чурттакчы чоннуң орулгалары өзүп, регионнуң хөгжүлдеже херии басканы - чугула чедиишкиннер болган деп, онзалап айыткан:
«Шагда он-он километр суггат арыктары ажылдап, кызыл-тас болгаш ак-тарааны тарып, чаагай дүжүттү ажаап ап турган. Эрткен чылда ышкаш дүжүттү ышкынмазы-биле, суггат системаларын кылып, катап эгидип эгелээр дээнинге таарзындым. Тускай шериг операциязында киржип турар бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың, эш-өөрүвүстүң өг-бүлелерин деткиири чугула айтырыг деп санап, черле өг-бүлеже улуг кичээнгейни углаанынга өөрүп тур мен. Экономиканың шимчедикчизи тудуг болганда, чуртталга болгаш өске-даа тудугларны ажыглалче киирери биске кол көргүзүг болур. Туризм дугайында чугаалап тура, биске келген аалчы кижилер туттунуп, сайзыраан чараш хоорайны көөр ужурлуг деп чугаалаксадым. “Шанхай” девискээринде дыка улуг микрорайонну, чуртталга комплекизин тудуп эгелээни, эки эгелээшкин. Ам беш-алды-ла чыл эртер болза, Кызыл көңгүс өске апаар боор».


Возврат к списку