Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Орус географтыг ниитилел Тывага мультимедийлиг аян-чорукче чалап турар

Орус географтыг ниитилел Тывага мультимедийлиг аян-чорукче чалап турар 11.01.2024

«Мир» төлевир системазының, Кужугет Шойгу аттыг Культурлуг фондунуң база республика чазааның деткиишкини-биле Орус географтыг ниитилелдиң 360 хемчээлге тырттырган тускай аян-чоруундан Тываның шупту чараш черлерин көрүп болур.

Орус географтыг ниитилелдиң порталында «Мир географии» кезекте ховар дээн матераилды салган. Делегей чергелиг «Россия» делгелге-шуулганында, Орус географтыг ниитилелдиң шөлүнде, VR-кинотеатрга ону көрүп болур.

Амгы үениң технологиялары бо үеже бүрүнү-биле дүлдүнүп кире бээр магадылалды бээр деп, төлевилелдиң чогаадыкчылары чугаалаан. Ону бажыңдан үнмейн шенеп база болур. Дээрниң хиндиинден Тываның эң солун черлерин интерактивтиг улуг самбыраларга көргүзер.

Объектилерни топтап көөр дизе, чоокшуладыр тырттып, үнүп келир айтыглардан ажыктыг медээлерни билип ап болурун, төлевилелдиң авторлары тайылбырлаан.
Чаа төлевилелдиң кыска сериалдарын черден болгаш агаардан албан-биле 360 хемчээлге тырттырган. Ол бүгүнү кадр артындан таныштырып чугаалаар, а актерлар ойнап көргүзер.

Орус географтыг ниитилелдиң демдеглеп турары-биле алырга, Тыва Республика — Мурнуу Сибирьниң езулуг эртинези. Ооң бойдус чурумалы каш янзы: девискээриниң 80 хуузун — даглар, а арткан кезээн оргу шөлдер шыпкан. Аян-чорукчуларның сонуургалын хаара тудуптар катаптаттынмас черлер хөй. «Ак сүт дег» Сүт-Хөл хөл, эрги орус чүдүлгелиг Сизим чону, ыдыктыг Бай-Тайга даа, бурунгу Пор-Бажын шивээзи, Түңнүг скиф базырыы дээш, оон-даа өске черлерни айтып болур.


Возврат к списку