Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Covid-19-тан коллективтиг иммунитет 78 хуу четкен

Тывада  Covid-19-тан коллективтиг иммунитет 78 хуу четкен 10.01.2022 Тыва Республикада Covid-19 чаа коронавирус халдавырындан коллективтиг иммунитет 80 хуу четкен, ындыг болзажок эрткен неделяның түңнелинден алгаш көөрге, тарыдып турар хамаатыларның саны эвээжээн. Ол чүнү көргүскенил дээрге, байырлалдың узун дыштаныр хонуктарында регионнуң чурттакчылары ол арганы чедир ажыглаваан. Ооң-биле чергелештир, аарыгның халдаанындан эгелээш, билдиртип келиринге чедир эскет чок чоруур үези - 14 хонук эрте бээрге, аарыг кижилер саны немежир чадап чок, ынчангаш кызыгаарлаан хемчеглерни кошпатпайн, профилактиктиг хемчеглерни уламчылаарын Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелели сагындырган.
Тываның Кадык камгалал яамызы долу (1-ги база 2-ги кезээн) тарыышкынны 98224 кижи алган, азы 165 муң кижи тарыыр план 59,2 хуу күүсеттингенин дыңнаткан. А «Спутник лайт» деп чаңгыс салыр тарылга-биле кады 148548 кижи тарыткан, 165 муң кижи тарыыр планны 89,6 хуу чедирген.
Тарылганың бирги кезээн алган шупту 159177 кижиниң 29259-зу 60 хардан өрү назылыг хамаатылар. 85 регионнуң аразындан республика 60 харлыг кижилерни тараанының талазы-биле 3-кү черде.
Тарыышкын талазы-биле планны Барыын-Хемчик – 80,6 хуу (план – 12 129, тарааны – 9776), Улуг-Хем – 92,3 хуу (план – 9 110, тарааны – 8407) күүсеткен, а Кызыл хоорай 66929 кижини тарыыр тургаш, 62524 кижиге тарылганы салган.
Covid-19-ка удур тарыышкын ажылын идепкейжидерин Тываның Баштыңы негээн: «Чедип алган эки көргүзүглеривисти быжыглаар дизе, эпидемиологтуг байдалды кошкатпас ужурлуг бис” – деп, аппарат хуралында сагындырган.
РФ-тиң субъектилеринде эмнелге черлеринге, коронавирустан аарып турган кижилерге ханы эмчи шинчилгезин эрттирер даалганы Россияның Кадык камгалал яамызынга биле регионнарга бергенин республика баштыңы дыңнаткан. Ынчангаш республиканың кадык камгалал яамызы ол даалганы күүседир хемчеглер планын ажылдап кылыр онаалданы Владислав Ховалыг берген.
2022 чылдың эгезинден Тывада лабораторияга бадыткаттынган 93 аарыг кижи бүрүткеттинген. Кызыл хоорайда – 25, Чөөн-Хемчикте – 15, Каа-Хем биле Өвүр кожууннарда – 12-12 аарыг кижи илерээн.
177 аарыг кижи эмнедип чыдар, оларның 25-жи берге байдалдыг болза, 70 кижиниң аарыы ортумак.

Возврат к списку