Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылда уругларның чайгы кадыкшыл сезонунга белеткел Тывада эгелээн

2023 чылда уругларның чайгы кадыкшыл сезонунга белеткел Тывада эгелээн 17.04.2023

Чайгы кадыкшылга кампаниязының бүдүзүүнде Чагытай чоогунда уругларның стационар лагерьлери хөл чоогунга айыыл чок, эптиг, тускай дериттинген эштир зонаны алыр. Республиканың Туризм талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Ай-Хан Догур-оол чазактың аппарат хуралында ону дыңнаткан. Ооң чугаазы-биле алырга, "Туризм болгаш хүндүлээчел чорук" национал төлевилелинден грант акшазы-биле Чагытайда эштир черлерни чаагайжыдар.
чайгы кадыкшылга кампаниязының бүдүүзүнде, республикада улуг белеткел ажылдары чоруттунар.
“Уругларны дыштандырып, кадыкшыдып, кандыг-бир ажыктыг чүүлче хөйү-биле хаара тудары - бистиң ажылывыстың бир кезээ – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чугаалаан. – Республика чайгы сезонга белеткенип тура, уруг-дарыгның дыштанылгазы аянныг болгаш айыыл чок эртерин чедип алыр”. Тускай шериг операциязының киржикчилериниң өг-бүлелеринде ажы-төлдүң чайгы дыштанылгазын организастаанын онза контрольга алырын губернатор айыткан.
Чазак даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Орлан Сарыглар чайгы сезонга белеткел ажылдары база уругларның дыштанылгазын организастаарынга тодаргай кандыг адыл кылдынганын Тываның Баштыңынга илеткээн. Республиканың харыысалгалыг яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары база дыңнадыгларын берген. Гбуернатор илеткелчилерниң амгы байдалга база ам кылыр ажылдарынга даянгаш, уруглар хүлээр лагерьлер болгаш ол чоок кавызында девискээрниң ниити белеткелинге, айыыл чок чорукту хандырарынга, уруглар-биле ажылдаар эмчилер болгаш башкылар командаларынга хамааржыр тодаргай даалгаларны ведомство бүрүзүнге берген. Тодаргай сорулгалыг коллективке ажылдаар сонуургалдыг, эп-найыралдыг, демниг коллективтер лагерьлерге ажылдаар ужурлуг деп, губернатор демдеглээн.
Орлан Сарыгларның дыңнадыындан алырга, 34 муң хире уругну 2023 чылда республикада дыштанылганың шупту хевирлери хаара тудар. Июньнуң 1-3-те 145 хүндүскү лагерьлер ажыттынар, а июньнуң 5-тен 15-ке чедир хоорайдан дашкаар 19 лагерь уругларны хүлээп эгелээр. Оон аңгыда, июньнуң 10-дан 14-ке чедир ажыттынар ийи майгын лагерьге 150 оолдар, уруглар дыштаныр.
50 хире школачы "Артек", "Океан", "Смена" база "Орлёнок" бүгү-российжи уруглар төптеринче аъттаныр.
Республиканың Кадык камгалал яамызы диспансер учедунда турар 703 уругну май 15-тен сентябрь 15-ке чедир «Шира хөл», «Белокуриха», «Карачи хөл», «Калуга-Бор», «Кирицы», «Горный воздух» база «Вулан» дээн ышкаш санаторий-курорт оргазацияларынга кадыының аайы-биле дыштанырын дыңнаткан.
Тываның культура, Спорт база Өөредилге яамыларының албан черлериниң баазазында түр үениң дыштанылгазын организастап турар 178 төп республика девискээринге уругларның чайгы дыштанылгазынче 15 муң ажыг уругну хаара тудар.
Аппарат хуралында 2023 чылда республика девискээринге уруглар дыштанылгазының организастаарынга баш бурунгаар демдекти салган. Эрткен чылын стационар лагерьлерже путевка өртээ 14385 рубль турган болза, бо чылын ооң ортумак өртээ 15645 рубль болур. А хүндүскү лагерьлерге дыштаныры 5565 рубль болза (эрткен чылда - 5145), майгын лагерьге - 4424 рубл болур. Путёвкаларның чаа өртектеринге чогуур дугуржулгаларны кылып, чазак хуралынга доктаалдың төлевилелин көөр дээш белеткеп турар.


Возврат к списку