Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың төп рыногун өске девискээрже көжүрер

Кызылдың төп рыногун өске девискээрже көжүрер 21.06.2023

Мооң мурнунда чылдарда-ла төп рынокту көжүрер дугайында көдүрлүп турган айтырыг, ам-на шиитпирлеттинер. Тываның Баштыңы найысылалдың шуут-ла төвүнде садыг шөлдери найысылалдың овур-хевиринге канчап-даа таарышпазын айтып, рыноктуң турар черин өскертир дээн шагдакы айтырыгны шиитпирлээрин хоорай чагыргазындан 2022 чылда-ла негээн турган.

Найысылалдың төвүнде ажык садыг шөлчүгештери хоорайжыларның хоойлуга дүүштүр айыыл чок чоруунга таарышпазын айыткан. Оон аңгыда, Кызылдың төвүнде Арбат шөлүнүң дыштанылга шөлүнүң чоогунда садыг рыногу архитектурлуг овур-хевирге дүүшпейн турарын чугаалаан. Найысылалдың ажыл-агыйжы болгаш культурлуг кезээн төлептиг көргүзер ужурлуг эргижирээн ол объект хоорайның төп кезээн хөгжүдүп сайзырадырынга шаптыктап турар.

Владислав Ховалыгның айтыышкыны-биле бо чылдың июнь эгезинде, Тываның Чазааның вице-премьери Виталий Бартына-Садының удуртулгазында “Кызыл хоорайның төп рыногу” доктаамал эвес садыг объектизин таарыштыр көжүрерин организастаар ведомстволар аразының ажылчын бөлүү тургустунган. Ажылчын бөлүк хоорайның эң улуг садыг шөлүн, өске хоорайларда ышкаш, найысылалдың кыдыында хостуг девискээрже көжүрер орук картазының төлевилелин ажылдап кылган.

Ону эгелээрде элээн хемчеглерни кылыр, инженер четкилиг азы автомобиль оруктуг девискээрни планнаан төлевилел-биле участокту тодарадыры – кол ажыл. Бо чыл төнчүзүнге чедир чаа рыноктуң планннаашкынын доозар. Ол план езугаар, 2024 чылда рынокту чаа девискээринче көжүрер.


Возврат к списку