Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Инвалид уруглар майда ылгалын алыр

Инвалид уруглар майда ылгалын алыр 22.04.2013
Бо чылдың апрель 5-те «Россия Федерациязында күрүнениң пенсия хандырылгазының дугайында» хоойлуга өскерилгелер киирген федералдыг хоойлу хүлээп алдынган.
   Аңаа дүүштүр 18 хар чедир инвалид уругларга болгаш назы-харындан хамаарылга чокка бөлүктүң чажындан инвалидтеринге социал пенсияны 8704 рубльге өстүрген. Апрель 1-ден индексация кылган соонда ол 8 861 рубль 54 көпеек апарган.
  Тывага айыттынган бо хемчээл 1,5 база 1,4 район коэффициентилеринге дүүштүр пенсия алыкчызының чурттап турар чериниң аайы-биле — Тожу, Мөңгүн-Тайга болгаш Тере-Хөл кожууннарга апрельде индексация-биле катай 13 292 рубль 31 көпеек, республиканың арткан девискээринге – 12 406 рубль 16 көпеек кылдыр өскен.
   Чажындан инвалид уруглар болгаш назы-харындан хамаарылга чокка I бөлүктүң чажындан инвалидтери Тывада шупту 2785 кижи болуп турар. Оларга социал пенсияның улгаткан чаа хемчээлин май айдан берип эгелээр. Майда олар январьдан апрель чедир үеде неметтинген ылгалын пенсиязы-биле катай алырлар.
  Черле ынчаш Россияда инвалид уругларның материал хандырылгазын экижидеринче угланган хемчеглер алдынып турарын демдеглевес аргажок. Чижээ, Президент Владимир Путинниң 2013 чылдың февраль 26-да Чарлыын езугаар 18 хар чедир инвалид уругларны болгаш бирги бөлүктүң чажындан инвалидтерин ажылдавайн ажаап-тежээп турар ада-иелерге болгаш азыракчыларга (опекуннарга) ай санында компенсация төлевирин 4,5 катап өстүрген.
  Ай санында алыр ол төлевирниң хемчээли Россия Федерациязында 5500 рубль, Тыва Республикада 1,4 база 1,5 район коэффициентилери-биле тус-тузунда 7700 база 8250 рубль.
   Тывада инвалид уругларын болгаш бирги бөлүктүң чажындан инвалидтерин ажылдавайн ажаап-тежээп турар 1024 ада-иеге январь 1-ден эде санаан немелде ылгалды төлеп берген. Мурнунда ол компенсация 1200 рубль турган, Тывага — 1680 болгаш 1800 рубль турган.

Возврат к списку