Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ноябрьның 16-да «Россия» бүгү-делегейниң делгелге-шуулганынга Сибирь федералдыг округтуң хүнү эртер

Ноябрьның 16-да «Россия» бүгү-делегейниң делгелге-шуулганынга Сибирь федералдыг округтуң хүнү эртер 16.11.2023

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң киржилгези-биле бүдүн хүн дургузунда хемчеглер болуп эртер. Культурлуг программада Сибирь регионнарының чогаадыкчы коллективтериниң концерти кирген, «Сибирь мында» деп ырыны бир-ле дугаар аңаа күүседир. Округтуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң мурнады боттандырар айтырыгларын ажыл-агыйжы кезекке чугаалажыр.

Делгелгеде округтуң “Сибирь мында” деп ниити аян-биле чаңгыс аайлаан шөлүнде Сибирьниң күчүлүг хемнерин болгаш хөлдерин, арыг агаарын болгаш кайгамчык бойдус чурумалын көргүскен. Делгелгеге келген аалчылар округтуң үлетпүр, эртем болгаш социал адырында сайзыралдың, девискээрлериниң агаар-бойдузунуң онзагайының, Сибирь чоннарының культуразы болгаш ужур-чаңчылдарының дугайында чоок таныжар аргалыг.

Сибирь – чурагайлыг болгаш амгы үениң технологияларын ажыглаан, сайзыраңгай социал, транспорт база турисчи инфраструктуралыг, турум экономикалыг регион. Мында бүгү-ле салгалдарның төлээлериниң ажылдаарынга, өөрениринге база амыдырап-чурттаарынга таарымчалыг байдалдар тургустунган. Сибирьжилерниң чазык-чаагай база хүндүлээчелин эскерип, катаптаттынмас бойдус чурумалды таалап көөр дээш, чыл санында хөй-хөй аалчылар кээп турар.

Ноябрьның 16-21 хүннеринде, «Россия» бүгү-делегейниң делгелге-шуулганынга, округтуң регионнары боттарын таныштырар: ноябрь 16-да Кемерово область – Кузбасс, ноябрь 17-де – Иркутск база Омск областар, ноябрь18-те – Красноярск край база Томск область, ноябрь 19-та – Алтай край база Новосибирск область, ноябрь 21-де –Алтай, Тыва база Хакас республикалар.


Возврат к списку