Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилел чорудуу-биле көдээ бизнести хөгжүдеринге Тыва 198,27 млн. рубльди алыр 15.05.2019
Чаа арат ажыл-агыйларын тургузуп, көдээ ажыл-агый кооперативтерин деткииринче, чижээ, техника, садыглаар дериг-херексел, автолавка дээн ышкаш шимчеп чоруур садыглар садып алырынга, кооператив кежигүннеринден продукция садып алырынга акша-хөреңгини тускайлаан. 
Россия Федерациязының Чазаа айтыышкынны май байырлалдарының бүдүүзүнде бадылаан. Арат ажыл-агыйын болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдер дээн регион төлевилелдериниң кады акшаландырыышкыны-биле 13 млрд рубль ниити түңнү РФ-тиң 83 субъектизиниң аразынга үлээр.
Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» грант акша-хөреңгизин субсидия кылдыр тараачын ажыл-агыйларын тургузуп, ону хөгжүдер дээн төлевилелдерге бээрин дыңнаткан. Ону көдээ ажыл-агый кооперациязын база араттарны деткиир адырда ажыл-чорудулганы хандырар эргелиг төптүң чарыгдалдарының чамдыызын эгидеринге ажыглап болур. 
Тускайлаан субсидиялар регионнарже 3 чыл дургузунда кезек-кезектеп кирер. 2019 чылда Тыва баштайгы 73,5 млн. рублин алыр. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы конкурс эрткен араттарга ону үлештирерин дыңнаткан. Ведомство конкурстуң база документилерни хүлээп эгелээриниң дугайында бодунуң сайтынга немей дыңнадыр.

Возврат к списку