Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чиигелделиг ипотека чедиишкинниг чоруп турар

Тывада чиигелделиг ипотека чедиишкинниг чоруп турар 27.05.2024

Республикада чээли бээриниң бир онзагай программазы – чиигелделиг 2 хуулуг ипотека күүселдези адакталып келген. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг ыраккы чөөн чүктүү ышкаш тыва ипотеканы ажылдааш, ону боттандырар дээш дыка үр ажылдаан. Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң деткимчези-биле регионга коммерциялыг чурттаар чер тудуунга идиг берген федералдыг программа ынчаар эгелээн.

Эрткен чылдың сентябрьда эгелээн программа бо чылдың июнь 30-де доостур. Регионалдыг Тудуг яамызының медээзинден алырга, ол үе дургузунда чиигелделиг ипотека программазы-биле 1812 керээ чардынган. Программада киржип турар 11 тудуг компаниязы 4155 квартираны садыглаашкынче киириптерге, ооң 2757-зи саттына берген.

Ам-даа 1040 квартираны садар, ам-даа 358 квартираны белеткеп турар. «Өлчей» биле «Восток» тускай тудуг организациялары ам-даа квартираларны салырын планнаан. «Восток» КХН рынокче 9 каъттыг беш бажыңны садар.

«Тыва ипотека-биле 10 бажыңны база 1172 квартираны тудуп турар бис. «Восток» КХН белен бирги бажыңны 2024 чылдың апрельде ажыглалче киирген. Дараазында ийи беш каът бажыңны бо чылдың сентябрьда дужаар бис. Бистиң квартираларывыс дыка дүрген саттына бээри, республиканың чурттакчылары амгы үениң бажыңнарынга хереглелдиин көргүзүп турар. «Столичный» ЧК 992 квартира тудуун кылып турар» – деп, «СЗ Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов чугаалаан.

Ипотеканың кол негелделери: чээлиниң хуусаазы – 20 чылдан көвүдевес, чээлиниң түңү – 6 млн рубльдан ашпас, баштайгы дадывыры – 15 хуу хире болурун сагындыраал.


Возврат к списку