Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өртке удур онза чурумну май 31-ге чедир узаткан

Тывада өртке удур онза чурумну май 31-ге чедир узаткан 11.05.2023

Чурттакчылыг черлерде база өнчүнүң аңгы-аңгы хевириниң объектилеринде өртке удур камгалалды быжыглаарынга, өрт айыылын чавызадырынга, бойдус болгаш техногенниг улуг өрттерни болдурбас дээш, апрельдиң 20-ден май 31-ге чедир өртке удур чурумну узадырын шиитпирлээн доктаалды регионнуң эрге-чагыргазы хүлээп алган.
Ынчап кээрге, ине бүрүлүг ыяштарлыг, арга-арыгның чамдык участоктарынга, чааттыг оъттуг черлерге, ыяш ужурар, белеткээр болгаш кескен черлерге, кургаг оът-сигенниг черлерге, ыяштар дөзүнге ажык от ажыглаарынга (одаглар, дуңзаалаар хрекселдер, примустар, мангалдар) шыңгыы хоруушкунну айыткан өртке удур айыыл чок чоруктуң немелде негелделерин узаткан.
Балгазынның, Барыын-Хемчиктиң, Каа-Хемниң, Кызылдың, Таңдының, Тес-Хемниң, Тожунуң, Тураннуң, Чадаананың база Шагаан-Арыгның арга-арыг ажыл-агый девискээрлеринче кижилерниң болгаш транспорт аймааның кирери кызыгаарлыг хевээр. Араг-арыгже кирер дээн хамаатылар тускай чөпшээрелдиг болгаш бүрүткелдиг болуру албан.
Өртке удур чурумну узатканы-биле, республиканың арга-арыг ажыл-агый органнарының, «Азас» биле «Убсунур ыйгылаажы» федералдыг заповедниктерниң, аварийлиг-камгалал каттыжыышкыннарының, эки турачы өртчү дружиналарның күштери болгаш аргалары кезээде белен чурумга турар.
Өртке удур онза чурумну киирген үеде чурум үрекчилеринге негелделер күштелген. Хамаатыларга 10-дан 20 муң чедир түңнүг торгаалдарны доктааткан.
Тываның «Авиаарга-арыгкамгалалы» КАА база ХК болгаш ОБ албаны өртке удур онза чурумну киирген үеден, азы апрельдиң 20-ден тура, республикага дөрт арга-арыг болгаш 21 хову өрттерин бүрүткээн. Баш бурунгаар дыңнадыгдан алырга, бо бүгү өрттерге кижилер буруулуг болган.


Возврат к списку