Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Владимир Мухин-биле байырлажып турар

Тыва Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Владимир Мухин-биле байырлажып турар 08.11.2022

Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Владимир Николаевич Мухин 98 харлыында мөчээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хоочуннуң төрээн болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илередип, орнукшудулга езулалынга херек дузаны өг-бүлеге көргүзер даалганы ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга берген.
«Бистиң база бир маадырывыс, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Владимир Николаевич Мухинниң амы-тынындан чарылганының дугайында качыгдалдың медээзин дыңнадып келди – деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. - Төөгүлүг болуушкуннарның дириг херечилери хүнден хүнче эвээжеп-ле олур. Чидириг бүрүзү биске улуг каража-дыр. Өгбелеривис өске оранче аъттанырга оларның-биле кады ынчангы үениң эпохазы база кады чоруп турар. Владимир Николаевич Мухинниң маадырлыг чоруу, тайбың үеде төлептиг күш-ажылы бистиң чүректеривиске кезээ мөңгеде артар!»
Владимир Николаевич Мухин 1925 чылдың июль 7-де Ленинград хоорайга ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген. Авазы балерина чораан, ындыг болзажок берттингенинден ол ажылындан чоруп, заводка ажылдай берген, а ачазы – бухгалтер. 17 харлыында шериг албан-хүлээлгезинче кыйгырткан. 1943 чылдың январь 12-де шериг кеззэнче киргеш, курлавыр полкче киир санаткан. Июнь 26-га чедир, полкту фронтуже аъткаргыже, аңаа турган. 18-ки танк корпузунуң 32-ги механизастаттынган бригдазы база автоматчыларның аңгы ротазы-биле Хову фронтузунга дайылдашкан. Оон Украинаның ийиги болгаш үшкү фронтуларынга дайылдажып чораан. Югославияны, Венгрияны, Румынияны, Бессарабияны, Трансильванияны таварып эрткен. 1945 чылдың январь 13-те Балатон чоогунга будунга аар балыглаткаш, госпитальга чыткаш, Улуг Тиилелгени аңаа уткаан.
«Ада-чурттуң Улуг дайыны» ордениниң 1-ги чадазының, «Кызыл сылдыс» ордениниң кавалери, оон-даа өске хөй-хөй шаңналдарның эдилекчизи.
Владимир Николаевичини сөөлгү оруунче Туран хоорайдан үдээр. Дайын соонда чылдарда ол Туранга келгеш, тудуг школазын дооскаш, бүгү чуртталгазында тудуг адырынга ажылдаан. Ол школалар болгаш уруглар садтарының доктаамал аалчызы, хоорайның хөй-ниити амыдыралының идепкейлиг киржикчизи чораан.


Возврат к списку