Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыг өрттерин өжүреринге чаъстар дузалаан

Тывада арга-арыг өрттерин өжүреринге чаъстар дузалаан 03.06.2022 Тываның Чазаа июнь 5-те төнер турган арга-арыг өрттеринге удур онза чурумну хуусаазы четпээнде соксаткан. Арга-арыг өрттеринге удур туржуп турган өртчүлерниң ажылын суггур чаъстар чиигедип, ону өжүреринге дузалаан. Ам июньнуң 2-ден арга-арыгже кирип, аңнап, ара кагдынган ажылдарын уламчылап болур.

Тывада өтке удур онза чурумну апрель 25-те чарлап, оон улаштыр май 16-тан июнь 5-ке чедир узаткан турган. Оон аңгыда республика девискээринде май 16-дан бээр кыпкан өрттер ужун, республика девискээринге регион чергелиг онза байдал чурумун чарлаан. А неделя бурунгаар 7,3 муң га ниити шөлдүг 40 арга-арыг өрттери хып турган.
Кадыр тайгаларда хыпкан өрттерже техника чедип шыдавас болганындан, десантниктер хол-биле демисежип турган. Республиканың чазаа кыдыындан дузаны дилээн. РФ-тиң Камгалал яамызы вертолетту октаан, Карелияның база Уралдың арга-арыгны агаардан база черден камгалаар төптери 98 ажылдакчыларын, «Авиа-арга-арыг камгалалы» ФКА Хакасияда бөлүү 37 өртчү десантниктерни база бир хайгааракчы ужудукчуну республикаже чоруткан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республикада онза чурумну соксатканы, арга-арыгга от-биле серемчилелди ап кааптааны-дыр деп, чурттакчыларга сагындырган. Арга-арыгга өөскээн 10 таварылганың 9-зунда кижилер буруулуг болганын амыдырал көргүскен. Ынчангаш онза чурум төнген-даа болза, чурум үрекчилерин илередип, харыысалгага онаары-биле тайгага патрульдаашкын уламчылаар. Өрт айыылының сезону эгелээнден бээр арга-арыгга чорааш, өртке удур чурумнарны хажытканы дээш 62 административтиг херекти оттурган, эрткен чылдан ийи катап хөй. 25 буруулуг кижини ниитизи-биле 72,5 муң рубльге торгаан.
Арга-арыг ажылдакчылары иштики херектер органнарынче, ОБЯ-ның регион эргелелинче арга-арыг өрттүнге буруулугларны илередир дугайында 40 билдириишкинни киирген. Амгы үеде ол билдириишкиннерге хамаарыштыр хыналдалар чоруп турар. 2 кижиниң буруулуу тодараттынган, оларны 10 муң рубльге торгаап, административтиг харыысалгага онааган.

Возврат к списку