Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2024 чылда РФ-тиң бюджет төлевилелиниң ийиги номчулгазында Тывада тудуп турар школаларның акшаландырыышкынын көөр

2024 чылда РФ-тиң бюджет төлевилелиниң ийиги номчулгазында Тывада тудуп турар школаларның акшаландырыышкынын көөр 16.10.2023

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага федералдыг кол яамылар удуртукчулары-биле ужурашкаш, регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Россияның саң-хөө сайыдының бирги оралакчызы Леонид Горнин-биле ужуражылга үезинде, бо чылдың бюджет күүселдезин база келир чылда планнарны тодарадып турда, РФ-тиң Саң-хөө яамызы республикада тудуп турар школаларга немелде акшаландырыышкын айтырыын 2024 чылда чурттуң бюджет төлевилелиниң ийи номчулгазынче кииргени билдине берген.

Владислав Ховалыг ооң мурнунда, бюджет төлевилелиниң бирги номчулгазының үезинде, РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң спикери Валентина Матвиенкоже республикада өөредилге албан черлериниң тудуун доозарынга немелде акша-хөреңгини аңгылап бээрин дилээн. Спикер РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуановтан регионну деткиирин дилээн.

Владислав Ховалыг биле Леонид Горнин ол айтырыгдан аңгыда, регионнуң эрге-чагыргазының кол саң-хөө ведомствозу-биле кады ажылдаарын база өске-даа чугула угланыышкыннарны көрген. Ылаңгыя чуртталга тудуунуң айтырыгларын болгаш чиигелделиг ипотека чээлизин ажылдадырын ийи тала чугаалашкан. Леонид Владимирович республикага чиигелделиг ипотеканы кииреринге тыва эрге-чагыргага дыка дузалаанын Владислав Ховалыг демдеглээн.

Ийи тала Тываның амгы бюджеиниң күүселдезин, саң-хөө чылын доозарын, 2024 чылда планнарын база чугаалашкан.


Возврат к списку