Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал оолдаашкыны

Тывада мал оолдаашкыны 01.06.2022 Республиканың ажыл-агыйларында мыйыстыг улуг бода малдың база шээр малдың оолдаашкыны февраль төнчүзүнде эгелээн. Бо хүнде 561,7 муң баш анай, хураган база 54,7 муң баш бызаа камгалап алдынган.

 680 санманчылар, ооң аразында 122 сутдентилер малчыннарның чымыштыг үезинде дузазын катканнар.

Барыын-Хемчик кожуун шээр малдың чаш төлүн эки камгалап алган – 55,5 муң башты, азы 88 хуузун. Чөөн-Хемчик биле Бии-Хем кожууннарда ук көргүзүг тус-тузунда 86% база 84% болган.

Сүт-Хөл кожууннуң ажыл-агыйларында төрүүр инектиң 74 хуузу , Кызыл кожуунда 82 хуузы, а Чаа-Хөл кожуунда 80 хуузу оолдаан.Возврат к списку