Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр

Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүр өртээн, ону сөөрткен чарыгдалга субсидия таварыштыр өйлээр 10.10.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Энергетика болгаш Саң-хөө яамызынга, разрезтен муниципалдыг складка чедир чурттакчы чонга хөмүр сөөрткениниң чарыгдалын регион бюджединден субсидия кылдыр эгидер аргазын көөрүн дааскан. 
Регионнуң Баштыңы дөмей транспорт «эктинге» чедирилге дээш төлевир чүс-чүс рубль ылгалдыынга, харын-даа оон көвүдей бээринге чөпшээрешпээн.  
«Энергетика яамызы хөмүр өртээн тургузары-биле холбашкан даалганы кылбаан. Чижээ, Туран хоорайда тонна хөмүрнүң өртээ 417,2 рубльге аар. Кыйыында хөмүр-даш уургайлыг Чадаанадада, бир тоннада 3200 рубль, азы 346,2 рубль аартап турар. Транспорт ачы-дузазының өртээниң өскенинде деп, аңаа хамаарыштыр сылдаглап турар. Хыналда-хайгаарал талазы-биле бистиң албаннарывыс кайыл? Хоойлу хораан-даа болза, ону кылыры хоржок деп биле тура-ла, оон акша ажылдап алырын бодаан монополисчи байдалды хынаар ужурлуг структуралар кайда барган? Ооң кадында, муниципалдыг өнчүге турган «Гортоптуң» складтары бажында структураларже дамчыдыпкан» - деп, Шолбан Кара-оол хөмүр-даш рыногунда байдал дээш харыысалгалыг ведомстволар адрезинче шыңгыы чугаалаан.
Республика Баштыңы, чурттакчы чондан эгелээш муниципалдыг тургузугга чедир, хөмүр чедирилгези дээш транспорт чарыгдалдарынга субсидия бээр аргалар дугайында тодаргай анализти кылырын энергетика база саң-хөө сайыттарындан негээн. Тодаргай муниципалдыг тургузугга чедир хөмүр чедирген чолаачының ажыл төлевирин база техниканың элээнин санап көргеш, чеже акша-хөреңги болурун санаар херек деп, чазак даргазы айыткан. 
Кожуун чагырга даргалары хөмүр өртээн эвээжедири-биле, муниципалдыг эт-хөреңгини ажыглаарын дааскан. «Рынок байдалында-даа болза, хөмүрге өртек өзүлдезинден чонувус, ылаңгыя эвээш хандырылгалыг өг-бүлелер камгалаттынган турзун дээш, хемчеглерни алыр ужурлуг бис. Муниципалдыг өнчүже «Гортоп» складтарын эгидер, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал хөмүрнү дүжүрер дугайында шиитпирим чугаа чокка күүсеттинер ужурлуг» - деп, Тываның Баштыңы айыткан.

Возврат к списку