Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның юстиция сайыды Константин Чуйченко ажыл-агый аайы-биле Тывада келген

Россияның юстиция сайыды Константин Чуйченко ажыл-агый аайы-биле Тывада келген 04.03.2024

Россияның юстиция сайыды Константин Чуйченко ажыл-агый аайы-биле Тывада келген. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг база регион чазааның сайыттар кабинеди-биле регионнуң эдип-чазаар төптерниң дугайында айтырыгларны чугаалашкан.

Эрткен чылдың майда Тываның төвүнде ажыткан Кол юридиктиг бюрону база четкен. Республика бюрозунуң берген көргүзүглеринден алырга, ол Россияда эки ажылдыгларның бирээзи болуп турарын федералдыг сайыт хыналданың түңнелинде демдеглээн. Бюронуң ажылдакчылары чүгле 2023 чылда 4000 хире билдириишкиннерни хүлээп алган.

Сайыт кеземче күүселдезиниң федералдыг система эргелелиниң удуртукчулары-биле кады эдип-чазаар колония биле СИЗО-ну көжүрер чер участогун барып көргеннер. Найысылалдың төп кезээнге хоорай тудуун уламчылаары-биле истелге изолятору биле эдип-чазаар колонияны Кызылдан ырадыр көжүрүп, ол черни хостаар дээн айтырыгны ол деткээн.

«Эң сөөлгү үении боорда, таарымчалыг объект болур. Калуга облазының девискээринде ындыг объектини боттандырып эгеледивис. Шак-ла ындыг төлевилел-биле туткан объектилер Кемеровода, Казаньда бар, Улуг Новгородта юстиция бажыңы турар черге дашты салдывыс. Элээн каш регионнарга, ооң иштинде Кызылга база, ындыг объектилерни турар планывыс бар. Бөгүн ындыг истелге изолятору биле эдип-чазаар колонияны Тывага тудар аргазын чугаалаштывыс» - деп, Россияның юстиция сайыды чугаалаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң ээлчээнде, Тывада 1 дугаар эдип-чазаар колонияны база хуу секторну алызында барып көвүрүгге чедир көжүрүп кааптар план бөгүнде барын демдеглээн.

«Федералдыг программа езугаар, 2025 чылда объектиниң төлевилелин көргеш, 2028 чылда ооң тудуун эгелээр деп Тываның Чазаа биле Россияның Юстиция яамызы баш бурунгаар дугурушкан.

Кызыл кожууннуң Сукпак суурнуң чоогунда тааржыр участокту шилээн. Константин Анатольевичиниң сүмелээни болза, кеземче күүселдезиниң федералдыг албан эргелелиниң объектилерин автомобиль трассазының чоогунга тудар, ынчан чырык четкизин киирери, орукту чадары белен, шииттирген кижилеринге төрелдериниң ужуражыры эптиг апаар» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Бөгүн Константин Чуйченко РФ-тиң Юстиция яамызының Тывада эргелелиниң база Федералдыг суд приставтар албанының Кызылда салбырының ажылдакчылары-биле ужуражып, структураларның ажылында чидиг айтыргларны база моон соңгааргы планнарын чугаалашкан.


Возврат к списку