Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалы Кызылда тускай шериг операциязының киржикчилери-маадырлар парыгы чаагайжыдар объектилер бадылаашкынында мурнап турар

Тываның найысылалы Кызылда  тускай шериг операциязының киржикчилери-маадырлар парыгы чаагайжыдар объектилер бадылаашкынында мурнап турар 03.05.2023

“Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри” регион төлевилелиниң 2024 чылда күүселдези-биле чаагайжыдар ужурлуг объектилер дээш хөй-ниити бадылаашкыны майның 31-ге чедир уламчылаар. Тываның Тудуг яамызы республиканың муниципалдыг тургузугларынга чурттакчы чонунуң бадылаашкынга кайы хире идепкейлиг киржип турарынга хүн бүрүнүң рейтингизин тургускан. Май 3-түң хүнү-биле алырга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик база Бии-Хем кожууннар мурнап турар, а объектилерден – Тываның найысылалының мурнуу кезээнде тускай шериг операциязының киржикчилери маадырлар парыгы.
Май 3-түң ийиги чартыынга чедир, республиканың 40502 чурттакчызы келир чылын чаагайжыдар черлер шилилдезинге боттарының бодалын илереткен. 1115 кижи Кызылда Маадырлар парыгы дээш үнүн берген. “Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри” регионнуң төлевилел боттандырылгазын удуртуп турар Тываның тудуг яамызы хоорайга ол көргүзүг эвээш дээрзин айыткан. Ынчангаш ведомство https://17.gorodsreda.ru/ порталда бадылаашкынга идепкейлиг киржиринче кызылчыларны кыйгырган.
Тыва дайынчыларның маадырлыг чоруунга тураскааткан элээн каш хөй-ниити черлери бадылаашкында киржип турар. Чижээ, Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Тала суурда Алдар аллеязы, Эрзин кожууннуң Эрзин суурда Дайынчы алдар аллеязы чаагайжыдылга төлевилелдери бадылаашкынче кирген.
Кызыл, Улуг-Хем, Тожу, Таңды, Эрзин кожууннар бадылаашкында шүшпең чоруп турар. Ол муниципалитеттерниң чурттакчылары бодунуң кожууну дээш сагыш аарып, сонуургалдыг болур ужурлуг деп, Тудуг яамы сагындырган.
Бо чыгы бадылаашкында республиканың муниципалдыг тургузугларының идип үндүрген 62 төлевилели киржип турар, оларның 30-инге 51,5 муң кижи үнүн бериптер болза, оларны 2024 чылда боттандырар. 14 хардан өрү назылыг хамаатылар бадылаашкынга киржир.


Возврат к списку