Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал кыштаглаашкынының айтырыгларының оперативтиг штавы ажылдап турар

Тывада мал кыштаглаашкынының айтырыгларының  оперативтиг штавы ажылдап турар 06.12.2023

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республикада малдың кыштаглаашкыны чогуур деңнелде эртип турарын дыңнаткан. Чазак даргазының оралакчызы Алик Монгуштуң удуртканы оперативтиг штаб ажыл-агыйларның мал чеми-биле хандырылгазынга база мал-маганның күш-деңгелинге мониторингини кылып турар. 

Республика девискээринге улуг харның дүшкени база ам-даа чаар болганы-биле, регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг ажыл-агыйларда кыштаглаашкынның эртип турарынга контрольду күштелдирерин кожуун чагыргаларынга база Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан.

Синоптиктерни медеглээни болза, Тыва Республиканың девискээринге бо неделяда агаар бойдус баксырап, хар чаар, дүвүлээр, агаарның температуразы казыыр 33 чеде бээр. Бөгүн, декабрьның 6-да, республиканың даглыг черлеринге барыын чүктен хаттың күжү 15-20 м чедер, дүвүлеп, оруктарга дайгактаар. Мөңгүн-Тайга биле Өвүр кожууннарда кылын хар дүшкен.

ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Алик Монгуш ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунга четкеш, малчын турлагларны кезип, малчыннар-биле ужуражып, ажыл-агыйларда шээр малдың күш-шыдалын боду хынап көрген. Кожууннуң 20 хире малчын аалдарынче сиген, сула база чылгаар дус сөөртүлгезин организастаан.

Өвүр кожуун чагыргазы бо неделяда кыштаглаашкын кайы хире эртип турарын хынаары-биле кожууннуң шупту көдээ суурларын кезиир. Көдээ ажыл-агыйлары белеткеттинген шупту мал чеминиң 3 хуузун чараанын кыштаглаашкын талазы-биле оперативтиг штабка кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелели дыңнаткан.

Ведомствода кыштаглаашкын айтырыгларынга харыылаар «изиг шугум» ажылдап турарын Көдээ ажыл-агый яамызы сагындырган. 8(39422)9-75-50 дугаарлыг телефонче долгааш, мал кыштаглаашкынында онза байдалдар дугайында дыңнадыгларны киирип болур.


Возврат к списку