Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Национал төлевилелдер боттанылгазы-биле Тывада элээн каш ФАП ажыглалче кирген

Национал төлевилелдер боттанылгазы-биле Тывада элээн каш ФАП ажыглалче кирген 09.01.2024

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында, республиканың элээн каш суурларында чаа фельдшер-акушер пунктуларын байырлыы-биле ажыткан. Владимир Путинниң эгелээни “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр программазы-биле эмнелге албан черлерин туткан.

Бии-Хем кожууннуң Шивилиг арбанында бир ындыг объект ажыглалче кирген. Чаа ФАП суурнуң 154 чурттакчызын, ооң иштинде 34 чаштың кадыын хайгаараар. Байырлыг езулалга келген аалчылар кадык камгалал сайыды Анатолий Югай-биле кады чаа ФАП-тың дериг-херекселин сонуургап көрген. Эмчилер аянныг, таарымчалыг байдалдар тургустунганын бирги ээлчегде демдеглээн: «Бистиң арбынывыста чаа ФАП-ты тутканынга канчаар-даа аажок өөрүп тур бис. Ооң мурнунда бичежек, эрги, сооксумаар черге ажылдап турган бис. Ам чаа бажыңывыс чылыг, чырык болгаш ажылдаарынга эптиг-дир» - деп, ФАП-тың эргелекчизи Айлана Шынарап чугаалаан.

Тес-Хем кожууннуң Белдир-Арыг суурда база чаа ФАП-ты бо хүннерде ажыткан. Тываның кадык камгалал сайыдының оралакчызы Марианна Куулар чаа эмнелге албан чериниң дүлгүүрүн фельдшер Очур Болат-оолга дамчыткан.
Тес-Хем кожуунда ФАП-ты планныг болгаш дүрген эмчи дузазын көргүзеринге чугула херек чүүлдер-биле четчелээн. Изиг, соок суглуг, интернетте кошкан. Республиканың болгаш федералдыг клиникалар-биле телемедицина консультацияларын организастаарынга, шинчилелдер түңнелдерин дүрген алырынга информастыг медицина системазында кошкан.

Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы суурнуң эмчилери база чаа оран-саваже көжүп киргенин демдеглээн. «Бо суурга 40 ажыг чыл фельдшер бооп ажылдаан мен. Эмчи дузазын үе шаанда көргүзеринге бүгү-ле байдалдар чаа ФАП-та бары, кайгамчык-тыр» - деп, суурнуң чурттакчызы Ольга Оглугеевна чугаалаан.
Чиигелде алыр аарыг кижилерге халас эмнер бээр аптека пунктузун чаа ФАП-та ажытканын Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Суурнуң чурттакчылары оон эмнерни садып алыр аргалыг апарган.

Республиканың Кадык камгалал яамызының дилээ-биле, кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр программаның бадылап каан турган тудуг планынче 2023 чылда Бүрен-Аксы суурга чаа фельдшер-акушер пунктузунуң тудуун кииргенин сагындыраал. Эрги оран-савага болган өрт ындыг шиитпирни үндүреринге үндезин болган.


Возврат к списку