Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: «Бистиң чуртувустуң удуртулгазы хоозуралды болдурбас»

Владислав Ховалыг: «Бистиң чуртувустуң удуртулгазы хоозуралды болдурбас» 08.04.2022 2021 чылда бистиң чуртувустуң экономиказын база хамаатыларын деткиир дээш Россияның Чазааның ап чоруткан шиитпирлериниң база дээштиг хемчеглерин айыткан РФ-тиң Чазааның ажылының дугайында илеткелди РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустин Күрүне Думазынга таныштырганын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң социал блогунда бижээн. «Бистиң чурттуң удуртулгазы пандемиялыг чылдарда ышкаш, ам база кризисти болдурбазынга бүзүрел бар. Долларның үези бадып, рубль өзүп, даштыкы барааннарны дыка дүрген солуп турарын көрүп тур бис. Михаил Владимировичиниң чугаалааны дег, амгы быжыг экономиканы тургузуп болур үндезин тургустунганы шын» - деп, Ховалыг бижээн. Кандыг-даа деңнелдиг эрге-чагырганың ажылының кол көргүзүү болур адырларда экижиишкинни Тываның чурттакчылары база эскерип турарын ол демдеглээн. Чижээ, эрткен чылын Тыва инфраструктурага бюджет чээлизин бир дугаар алганнарның санынче кирген. Бо чылын ону 85 аалдыг хөй каът бажыңнарның иштики инжерлиг четкилерин тударынче, 825 олуттуг ийи школаны, 280-280 оруннуг 4 уруглар садын, кадыкшылы кызыгаарлыг уругларга 30 олуттуг 1 садикти, 250 сандайлыг Культурлуг сайзырал төвүн, 3 садыг төптерин база амыдырал-хандырылга бүдүрүлгезин турарынче үндүрер. “Бо хире улуг деткимче барда, республиканың хереглелдерин дуглаар шыырак бүдүрүлгелерни ажыдып алыр ужурлуг бис” – деп, Тываның баштыңы демдеглээн.

Возврат к списку