Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва эмчи дузазының шынарын бедиткен эки регионнар санынче кирген

Тыва эмчи дузазының шынарын бедиткен эки регионнар санынче кирген 22.12.2017
Сибирьниң ийи республиказы – Тыва биле Алтай Республикалар эмчилерниң санын көвүдедип, эмнер-биле хандырылганы экижидип, өлүп-хораар чоруктуң санын эвээжеткен.
 «Кадыкшыл» бот-тускайлаң мониторинг фондузунуң белеткээни 2013-2016 чылдарда «Эмчи дузазының шынары болгаш чедингири» база «Хамаатыларны эмнер-биле хандырарының чедингири» көргүзүглер талазы-биле регионнарның рейтингизин ХУФ ажыл-чорудулгазының шуулганынга дыңнаткан. Фондунуң специалистери интерактивтиг картаны белеткээрде ооң үндезининге 13 көргүзүгнү: демографтыг (чурттакчы чоннуң өлүп-хораары; хан-дамыр эргилдезиниң, ыжыктар, туберкулез аарыгларындан чок болуру; ажылдаар назылыг чурттакчы чоннуң база чаш уругларның чок болуру) база эмчилер болгаш ортумак эмчи специалистери-биле хандырттынганын алган. 
«Чаартынган интерактивтиг карта Россияның регионнарында 2013 чылдан 2016 чылга чедир эмчи дузанының шынары болгаш чедингири өскерилгенин көргүскен. Субъектилерниң рейтингизин тургузуп, ылаңгыя кадык камгалалын экижидер дээн шинчилелди түңнээринге эмчи дузазының шынарының болгаш чедингириниң талазы-биле көргүзүглер чугула херек болган» - деп, ХУФ-туң Төп штавының кежигүнү, «Кадыкшыл» эмчи дузаларының талазы-биле бот-тускайлаң мониторинг фондузунуң директору Эдуард Гаврилов чугаалаан. 
2016 чылда эмчи дузаның шынары болгаш чедингириниң талазы-биле рейтингиде Россияның Сибирь болгаш Ыраккы чөөн чүк регионнарының аразында Алтай Республика, Магадан болгаш Амур областар мурнуку одуругже үнген. Тыва Республика биле Ханты-Манси автономнуг округ 2013 чылга деңнээрге 2016 чылда рейтингиде туружун экижиткен.
«2016 чылда бо регионнарда чурттакчы чоннуң, ооң иштинде ажылдаар назылыг кижилерниң өлүп-хораар чоруу, ыжык болгаш хан-эргилдезиниң аарыгларындан чок болуру кызырылганы демдеглеттинген. Оон-даа өске көргүзүглер талазы-биле экижиишкиннер бар. Чурттакчы чоннуң эмчилер болгаш ортумак эмчи ажылдакчылары-биле хандырылгазы планныг деңнелде» - деп, «Кадыкшыл» фондузунуң директору дыңнаткан.  
Еврей автономнуг область биле Чукот автономнуг округ бодунуң көргүзүглерин баксыраткан.  
Эксперттер амы-тынга чугула херек болгаш кол эмнерниң федералдыг даңзызы-биле РФ-тиң субъектилеринде 2017 чылда эмчи дузазын халас көргүзер күрүне магадылалының территориалдыг программалары-биле бадылаан чиигелделиг эмнерниң даңзызын шүүштүрген. Сибирь база Ыраккы чөөн чүктүң регионнары - Тыва Республика биле Камчатка крайда эмнерниң чедингириниң талазы-биле байдал элээн таарымчалыг.
 infpol.ru

Возврат к списку