Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган

Тывада 70 өг-бүле өскээр көжүрер программа күүселдези-биле чаа бажыңнарны алган 19.07.2018
Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа боттанылгазы-биле хөй квартиралыг ийи бажыңны ажыглалче киирген. Ол дээрге Московская кудумчузунда 116 дугаарлыг, 30 квартиралыг база Ангарский бульварда 31 «А» дугаарлыг, 40 квартиралыг беш каът бажыңнар дээрзин Тываның Тудуг болгаш ЧКА яамызы дыңнаткан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ол объектилерниң бирээзинге четкен.  
Милана Куулар чурттакчыларның өмүнээзинден өөрүп четтириишкинниң сөстерин илереткен. Чаа бажың алыкчызы бо хүннү четтикпейн манаан. Ам ооң күзели бүткен – чаагайжыттынган квартираның ээзи болганы ол.  
«Чаа бажыңымның турар чери меңээ дыка таарышты – уруглар сады база школа чанында. Регионда чуртталга бажыңнарын тудуп турары дээш, Шолбан Валерьевичиге четтирдивис. Чаагайжыттынган чаа бажыңче көжүп кирип турарымга амга чедир бүзүревейн тур мен» - деп, Милана Куулар чугаалаан.
Ангарский бульвар, 31 «А» дугаарлыг беш каът бажыңны «Мегастрой» компания туткан. Подъездилерде инвалидтер тергези көдүрдүр тускай херекселди быжыглаан. Бажың чанының девискээриниң кол каасталгазы – уруглар ойнаар чараш, тускай шөлчүгеш. 
Московская кудумчузунда, 116 дугаарлыг беш каът бажың база ажыглалда кирген. "Орион" тудуг организациязы ону туткан. Чурттаарының бүгү-ле таарымчалыг байдалдары тургустунган квартираларның дүлгүүрлерин чурттакчыларга тудускан. Тудуг ажылдарының шынарын доктаамал хынап турган. Чаа квартираларже ээлери кирген соонда, тудуг организациязы чаа тудуг ажыглалда кирген деп бадыткалды алыр. Инженерлиг коммуникациялар – суг хандырылгазы, канализация, чылыдылга, чырык хандырылгазы кииртинип база ажыглап эгелээнинге актылар, суг болгаш агаарны хынаанын чөпшээрээн документилер - чаа объектиниң шынарын болгаш айыыл чок чоруун бадыткаар.
Аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер республиканың адрестиг программазы-биле бажыңнарны туткан. Ниитизи-биле 2256,1 дөрбелчин метр шөлдүг, 70 квартира Кызыл хооорайның хөй квартиралыг аварийлиг бажыңнарындан көшкен 70 өг-бүлениң азы 186 кижиниң чурттаар байдалын экижиткен. Кызыл хоорай мэриязының дыңнадыы-биле алырга, ол Заводская, Паротурбинная, Паромная, Каа-Хем, Мир, Дружба, Колхозная, Чехов, Суворов, Кузнецов, Крюков, Пушкин, Кызыл партизаннар, Ленин, Лопсанчап, Механизация база Складская кудумчуларга турган бажыңнар болур. Иштики ажылдарын бүрүнү-биле кылган, чурттаарынга белен, дең шөлдүг квартираларны программа киржикчилери алыр. Хөй каъттарлыг ийи бажыңда чаңгыс өрээлдиг 57, ийи өрээлдиг 8 база үш өрээлдиг 5 квартиралар бар.  
Бо чоокку үеде хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле ам-даа элээн каш хөй квартиралыг бажыңнар дужааттынарын Тываның Тудуг яамызы дыңнаткан. Амгы үеде чогуур документилерни долдуруп турар.

Возврат к списку